RTV Stedendriehoek een feit!

Op woensdag 28 september is de Stichting RTV-Stedendriehoek opgericht. Deelnemende omroepen zijn Voorst, Brummen, Zutphen, Apeldoorn en Deventer. Hiermee is een begin gemaakt in de professionaliseringsslag die de omroepen moeten maken en het doel van de staatssecretaris om van 285 omroepen terug te gaan naar zo’n 50 a 60 omroepen. Muus Groot wordt de voorzitter van Rtv Stedendriehoek.
Met dit feit is voor mij persoonlijk de 3e stap gezet in het Drtv-verhaal. Eind 2017 zal ik mijn functie als Drtv voorzitter en Stedendriehoek secretaris neerleggen en me gaan voorbereiden op hopelijk weer een nieuwe uitdaging. Maar dat zien we tegen die tijd wel. Ik heb zelf geen ambities anders dan een goed stukje ‘bouw-werk’ achterlaten dus voor mij is ‘de uitdaging’ er dan wel af. Goed dat dit gelukt is!

Jeroen
1 oktober 2016

Lees verder...

Regionale samenwerking Lokale Omroepen Stedendriehoek

De eerste poging tot het maken van gezamenlijk nieuws was een succes!

De aankondiging bij DRTV

Lees verder...

Deventer radio en televisie heeft weer voor vijf jaren haar zendlicentie…

De titel is duidelijk. Het is gelukt om in 2015 orde op zaken te stellen (moet nog wel e.e.a. gebeuren maar toch) en de Gemeenteraad heeft, na een positief advies van het Commissariaat voor de Media en het college van B&W, unaniem goedkeuring gegeven aan het verstrekken van de licentie aan Drtv.
2016 staat in het licht van:

1) De verhuizing naar een andere locatie…
De bibliotheek gaat verhuizen en we zitten daar verre van ideaal, dus we zijn op zoek naar een goed alternatief voor de langere termijn.

2) Ingrijpende samenwerking met de omroepen uit de stedendriehoek…
Zutphen, Apeldoorn, Voorst, Brummen en Deventer zijn in overleg over verregaande samenwerking c.q. een fusie. De lokale omroepen moeten in aantal terug van 286 naar ongeveer 100 stuks en de kwaliteit die wordt geleverd moet aanzienlijk omhoog. Dat betekent fusies en samenwerking waar mogelijk. Doen we dat niet, dan wordt in 2017 van hogerhand bepaald welke omroepen samengaan. We zijn dus intensief in gesprek met de omroepen in de regio. Dit betekent niet dat de lokale journalistiek verdwijnt. Die blijft en elke omroep behoudt, indien betaalbaar, een kleine eigen studio. Echter, op het gebied van apparatuur, verzekeringen, werving van vrijwilligers, stagiaires, commercie e.d. (dus zaken die niets met de journalistieke functie zelf te maken hebben) kunnen we door samen te werken veel besparen!

3) Verhogen van de professionaliteit van de omroepen…
Betere programma’s, méér lokaal nieuws, etc. moeten de maat worden voor elke lokale omroep. Weg met het ‘heilige huisjes gedrag’ (waar bijna elke omroep last van heeft) betekent dat er ook professioneler moet worden gemanaged. Strakke sturing maakt dat er gebeurt wat er moet gebeuren en daar ontbreekt het nog wel eens aan. Je mag leuk willen hobbyen maar dan wel binnen professionele kaders. Dat wordt, denk ik, nog de grootste uitdaging voor organisaties die met veel vrijwilligers werken.

4) De commercie en pr op poten zetten…
In 2015 hebben we alle ogen naar binnen gericht en gewerkt aan een betere leiding, een betere organisatie en een beter product. Nu kunnen we naar buiten om de broodnodige commercie uit te bouwen zodat we verzekerd zijn van die aanvullende omzet die nodig is om een professionele organisatie goed te kunnen laten draaien. Samenwerking met private organisaties is hier een ‘hot item’.

In 2016 staat er dus nog een behoorlijke klus die me veel tijd kost (als vrijwilliger en voorzitter van het Drtv bestuur). Maar ik doe het met plezier, want ik zie veel positief resultaat en confrontaties die het ook oplevert vind ik eerder een uitdaging dan een vervelend iets…
Wellicht is er in 2017 weer wat meer ruimte voor een leuke muzikale uitdaging! We gaan het zien!

Lees verder...

DRTV Deventer Radio en TV

Sinds gisteren ben ik (op verzoek) toegetreden tot het bestuur van Deventer Radio en Televisie.
Mijn primaire doel is hierbij om de organisatie op een hoger/professioneler plan te krijgen.

 

Lees verder...