68 Excuses aanbieden (2) een dure grap, nauwelijks geloofwaardig en niet verstandig (denk ik)

Excuses aanbieden dure grap!

Excuses kun je maken als je fouten hebt gemaakt waar je spijt van hebt. Over fouten van anderen en zeker over fouten van anderen uit een ver verleden kun je slechts een oordeel uitspreken (zie blogje 63 over dit zeer discutabele initiatief van onze ‘leiders’). Is dit een manier om het land oprecht te dienen of is het vooral ter sier van de ‘leider’? In juni van dit jaar (dus nog geen half jaar geleden!) zag het kabinet namelijk nog af van dat gebaar… En dan nu ineens is er ‘oprecht berouw van mensen die veelvuldig ‘geen actieve herinneringen hebben?’ Misschien ben ik te hard en te onwetend, maar als welwillende en gemiddeld intelligente burger is

67 PAS OP! Fraudeurs aan het werk… alsof ze van de (Rabo)bank zijn….

Ik heb vanuit mijn fundament een positieve insteek en ben goed van vertrouwen, maar het volgende kan misschien ook u zomaar overkomen… dus wees alert.

Vanmiddag, ik was bezig met het afhandelen van de mail, werd ik ANONIEM gebeld. Anoniem zet bij mij de ‘verkoper modus’ aan en meestal druk ik zo’n oproep ook onmiddellijk weg, maar ook sommige dienstverleners doen dat. Ik nam de gok. Het bleek een juffrouw die zich meldde namens het fraude team van de Rabobank met vervolgens de melding: “Hebt u enig idee waarom ik u bel?” Ze sprak keurig Nederlands en met een zeer professionele telefoonstem. “Ik heb geen flauw idee”meldde ik, ” maar dat gaat u me nu ongetwijfeld vertellen”. Toen vertelde ze …

66 Een ‘NEE’ Sticker naast de deur?

NEE Géén collectes, wij doneren op onze eigen wijze.
NEE Géén verkopers of geloofs-overtuigers.

Ik weet nog wel dat ik vroeger heb overwogen om zo’n ding naast de deur te plakken toen colporteurs om de haverklap iets kwamen verkopen of de Jehova’s steeds opnieuw ‘Jezus trachtten te brengen’. Zonde van je tijd en inmiddels zie je deze mensen gelukkig ook vrijwel niet meer langs de deuren leuren, want dat is door de wet aan banden gelegd. Rest ons nog wel die collectant die (in zijn vrije tijd overigens) geld ophaalt zodat anderen (dus niet die collectant zelf) er mee geholpen kunnen worden…
Ik begrijp de ergernis, het ongemak, de verstoring van de zeer belangrijke dingen die je op dat moment altijd …

65 Klant-communicatie via de website vaak ellende…😓!

Veel klant-communicatie gaat niet meer via medewerkers maar via websites en laat gestreste klanten achter. Dit is slecht voor organisaties. Je ontkomt er niet meer aan… Je moét tegenwoordig met een computer kunnen omgaan om zelfs de simpelste dingen voor elkaar te krijgen. Maar zelfs áls je dat kunt, loop je tegen onmogelijke websites aan. Hoe minder het commerciële belang, hoe slechter de website… Ik wil niet zeggen dat commercie altijd beter is, verre van dat, maar voor die partijen is een goede klant-communicatie een bestaansvoorwaarde. Ze hebben op dat gebied dus een voorsprong op partijen die de commerciële noodzaak niet kennen, zoals overheden en gelieerde partijen. Daar regeren voornamelijk dictatuur en verzuiling: “Daarvoor moet u bij ICT zijn, daar …

64 De koffers op Schiphol… Wint de bureaucratie het van het gezonde verstand?

Mismanagement van de bovenste plank op Schiphol en dan zo’n bericht in de krant?

Heel kort door de bocht geformuleerd: Een dame (Jasmijn) nam het initiatief om telefoonnummers die op de zoekgeraakte koffers op Schiphol staan een appje te sturen met de melding (en foto) waar de betreffende persoon zijn/haar koffer kon vinden. Eigenaars blij maar Schiphol not amused!

Quote uit het RTL nieuws:
….Toch benadrukt een woordvoerder van de luchthaven dat de actie van Jasmijn eigenlijk niet wenselijk is. “Het is niet de bedoeling dat iemand de privégegevens van een ander zomaar gaat gebruiken”, laat een woordvoerder weten. “Mensen moeten rekening houden met elkaars privacy.”

Dit is niet de eerste keer dat dit soort onzin (in mijn ogen dan) de kop op …

63 Excuses voor het slavernij-verleden????

Excuus voor slavernij-verleden?

Met verbazing lees ik steeds excuses van mensen of partijen over zaken waaraan ze part nog deel hebben gehad. Zo scheen de Nederlandse Bank nauw betrokken te zijn geweest bij de Nederlandse slavernij van 1814 tot 1863. Meer dan 150 jaren later biedt Klaas Knot hiervoor nu zijn excuus aan?

Ik begrijp dit niet. Is ons taalgebruik zo veranderd dat de semantische waarde van excuus hetzelfde is als een veroordeling? Excuses betekent spijtbetuiging of verontschuldiging. Je kunt volgens mij een oordeel uitspreken over het gedrag van je voorgangers, je organisatie of je regering, maar je kunt toch niet namens de destijds betrokkenen excuses aanbieden? Het lijkt mij niet alleen taalkundig onjuist, maar waar houdt het ooit …

62 De Bijbel spreekt met autoriteit???? (holyhome.nl)

De Bijbel spreekt met autoriteit???? (holyhome.nl)
(voorlopig even de laatste over dit onderwerp)

Ik heb niets tegen religie, maar ik vind wel dat veel voorgangers (zeker in de orthodoxe Bijbel-dictatuur) een veel te grote broek aantrekken. Ze moeten worden aangepakt omdat ze mens en samenleving beschadigen inplaats van dienen. TV-Dominee David Maasbach: “Als ik zeg dat we moeten breken met hen die de wil van God niet doen, dan is dat niet David Maasbach die dat zegt, dan is dat de wil van God.” Of bisschop Wim Eijk die beweert de hoeder van de waarheid te zijn (wie kent de waarheid?) en daarmee dus altijd ‘het gelijk’ aan zijn kant te zien… Gevaarlijke ego’s die we als samenleving …

61 Oldebroek 2 ?… Evolutie én Schepping in het onderwijs?

Iedereen is vrij om te geloven wat ie wil en dat lijkt me een redelijk fundamenteel recht. Daarnaast hebben kinderen recht op goed onderwijs, want dat is de sleutel voor een evenwichtige voorbereiding op hun rol in de maatschappij. De overheid meent te weten hoe dat er uit moet zien en heeft daar kwalificaties voor opgesteld. Dr. Taede A. Smedes, godsdienstfilosoof en theoloog denkt dat uiteindelijk ook de evolutie algemeen geaccepteerd zal raken onder gelovigen, maar nog steeds wordt onze kinderen op sommige scholen slechts datgene verteld dat past bij het dogma van de lokale religieuze gemeenschap cq orthodoxe predikant, namelijk: Schepping is waarheid, Evolutie is onzin. Is dat niet aanleiding om als voorganger even in de spiegel te …

60 Uit de kast in Oldebroek? Is de dominee de schuldige?

Van Uit de kast in Oldebroek? Tolerantie zwaar onder druk…
‘Ik weet dat ik in elkaar geslagen word, alleen nog niet wanneer’

Een paginagroot artikel op 12 maart 2022 in de Stentor… Ik heb het met afschuw gelezen. Dorpsgenoten die bang zijn in elkaar geslagen te worden, willen in deze gemeente zeker geen gezin stichten of denken er zelfs over om een einde aan hun leven te maken en dat alles omdat ze niet de gewenste hetro-geaardheid hebben? Je kunt er de schouders over ophalen met de gedachte dat de aarde in Oldebroek altijd wel plat zal blijven, maar je kunt ook de gedachte hebben dat die misdadige houding van volwassenen (uitsluiting) en  jeugd (molest) ergens vandaan komt en dat …

59 Afval in het bos

Afval in het bos

We wonen prachtig… aan de rand van het bos met de school van de kleinkinderen aan het eind van de straat en een middelbare school (Zone College) schuin  tegenover ons. Al die kinderen zorgen voor wat leven in de senioren brouwerij dus we genieten er echt van. Natuurlijk leveren die jeugdigen wel wat voorspelbare zaken op… zoals af en toe een verloren mondkapje, een sigarettenpeuk of een plastic zakje, maar we ruimen dat netjes op want het gebeurt en we zijn allemaal jong geweest natuurlijk. Het bos echter, is een heel belangrijke attractie geworden want daar ontmoet men elkaar voor, tijdens en na schooltijd.

Omdat ik dat  heel erg hard nodig heb loop ik om de …