62 De Bijbel spreekt met autoriteit???? (holyhome.nl)

De Bijbel spreekt met autoriteit???? (holyhome.nl)
(voorlopig even de laatste over dit onderwerp)

Ik heb niets tegen religie, maar ik vind wel dat veel voorgangers (zeker in de orthodoxe Bijbel-dictatuur) een veel te grote broek aantrekken. Ze moeten worden aangepakt omdat ze mens en samenleving meer beschadigen dan dienen. TV-Dominee David Maasbach: “Als ik zeg dat we moeten breken met hen die de wil van God niet doen, dan is dat niet David Maasbach die dat zegt. Dan is dat de wil van God.” Gevaarlijke ego’s die we als samenleving veel strakker in de gaten moeten gaan houden want zij stellen zichzelf boven alles en hoeven ook aan niemand verantwoording af te leggen over hun religieuze insteek of uitlatingen. Kortom, slachtoffers van hun eigen ego, maar wel met een zeer ingrijpende impact op hun omgeving en vooral dat laatste wil je eigenlijk zoveel mogelijk voorkomen lijkt me. Als ik zoiets lees of meemaak schrijf ik er (om mijn primaire reactie te nuanceren) een blogje over en hoop dat het vervolgens nog ergens bij helpt. Ik twijfel inmiddels wel of ratio een motivator is tot bezinning binnen dit soort groeperingen. Voor die leiders zelf zal (als metafoor) de aarde altijd plat blijven en zijn wij voor altijd de boze buitenwereld, maar ik hoop dat sociaal gedwongen ‘volgelingen’ toch de moed zullen vinden om zich los te maken uit dit dogmatische keurslijf!

Je probeert natuurlijk allereerst deze mensen te begrijpen, dus ga je her en der eens je licht opsteken en er wat over lezen… Ik ben weinig rationaliteit tegengekomen (wel veel retoriek) terwijl de schijn hoog wordt gehouden dat het allemaal wel heel rationeel verdedigbaar is… De onderstaande tekst is het begin van een zogenaamde Bijbelstudie: De Bijbel spreekt met autoriteit (holyhome.nl)  en ik heb, ter illustratie, de begin-alinea cursief becommentarieerd (en eerlijk gezegd daarna de rest ook niet meer verder gelezen). Ik heb met verwondering gezien dat op zich intelligente mensen in zo’n schizofreen keurslijf alle rationaliteit achter zich laten waar dat strijdig is met hun dogmatische overtuiging. Heel apart en strijdig met alles wat wetenschap tracht te zijn, namelijk nieuwsgierig… en zeker niét dogmatisch!

Onderstaand stukje uit een z.g Bijbelstudie kwam ik tegen in mijn zoektocht naar oorzaken van de ontkenning van wetenschap in (orthodoxe) religie…. 

———————–

Er wordt wel eens gezegd dat de mensen vroeger niet beter wisten en dus maar geloofden dat wat de pastoor of de dominee van de kerk zei de waarheid was. Daarbij wordt gesuggereerd dat de mens zich steeds verder ontwikkelt en dat we dankzij de wetenschap nu beter weten. Vreemd genoeg daarbij is dat in de naam van de wetenschap veel dingen worden geleerd die voor het merendeel van alle mensen nooit te controleren zijn. Bijvoorbeeld over het ontstaan van het heelal, de aarde en de mens zelf. Er zijn maar weinig mensen die de moeilijke theorieën hierachter begrijpen. Toch geloven de meeste mensen dat die theorieën juist zijn. En waarom? Omdat de wetenschap het zegt? Dat is toch niet anders dan geloven in de dingen die de pastoor of de dominee zegt en die je ook niet kunt controleren. Deze redenering toont ook aan dat veel mensen helemaal niet minder naïef zijn als vroeger. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat veel wetenschappen in de laatste eeuw geworden zijn tot een nieuwe religie, met de wetenschappers als nieuwe priesters. En als je hen niet gelooft word je (net als vroeger) bijna voor gek verklaard.

————————TEKST-ALINEA met commentaar——————————

Er wordt wel eens gezegd dat de mensen vroeger niet beter wisten en dus maar geloofden dat wat de pastoor of de dominee van de kerk zei de waarheid was. Daarbij wordt gesuggereerd dat de mens zich steeds verder ontwikkelt en dat we dankzij de wetenschap nu beter weten.

******Dit zijn twee separate items. De ‘kennis van de kerk’ en ‘de ontwikkeling van de mens’.  Om met het eerste te beginnen… Juist die pastoor of dominee (i.c. ‘de kerk’) wist het helemaal niet… Volgens ‘de kerk’ was de aarde namelijk plat, stond in het centrum van het heelal, Galileo was een gek en wetenschappers die anders beweerden werden gedood. De kerk dééd alsof ze het, vanuit de bijbel, wist, en regeerde met hel en verdoemenis over het volk! Trouwens, vroeger was er voor alles wat we niet begrepen wel een God…

Het tweede, de ontwikkeling van de mens door wetenschap, is geen suggestie, maar aantoonbaar. Juist door de wetenschap is duidelijk geworden dat er geen God van de Bliksem is die Thor, Donar, Zeus of Jupiter heet, maar dat we het verschijnsel vanuit de natuurkunde gewoon kunnen verklaren. De mens heeft zich dus o.a. dankzij wetenschap wel degelijk verder ontwikkeld.

Een correcte historische conclusie zou hier (volgens mij) zijn: Religie heeft altijd veel moeite gehad met Wetenschap omdat het een voortschrijdend inzicht vertegenwoordigt (wetenschap ontwikkelt zich) en dat staat per definitie haaks op dogmatiek. Je zou filosofie ook nog als ontwikkelende factor kunnen noemen, maar ook de filosofie is een (normatieve) wetenschap…

Dat alles neemt niet weg dat ‘de mens’ een goede leidraad, bezinning, troost, reflectie, contact etc..  nodig had/heeft waarbij bijbel en voorganger zeker een zeer zinvolle rol konden/kunnen spelen, maar die rol wordt, vreemd genoeg, niet eens genoemd. Feitenkennis lag dus zeker niet bij ‘de kerk’ maar bij de wetenschap. Het feit dat ‘de kerk’ zich die kennis-rol wel toedichtte was niet alleen hoogmoedig maar ook zeer onverstandig en heeft de wereld niet alleen vroeger veel ellende gebracht, maar zelfs ook nu nog (inquisities). Jammer dat diezelfde fout dus nog steeds wordt gemaakt… je afzetten tegen de wetenschap in plaats van je potentiële verdienste (vanuit diezelfde bijbel) oppakken in het richting geven aan medemenselijkheid en samenleving… 

Vreemd genoeg daarbij is dat in de naam van de wetenschap veel dingen worden geleerd die voor het merendeel van alle mensen nooit te controleren zijn. Bijvoorbeeld over het ontstaan van het heelal, de aarde en de mens zelf. Er zijn maar weinig mensen die de moeilijke theorieën hierachter begrijpen. Toch geloven de meeste mensen dat die theorieën juist zijn. En waarom? Omdat de wetenschap het zegt?

******Dat is helemaal niet zo vreemd, sterker nog… dat geldt voor bijna alle wetenschappelijke voortgang. Pas later zakken inzicht en kennis door naar de rest van de bevolking. Trouwens, als je niet in staat bent iets te verifiëren/snappen is ontkenning toch niet een logisch gevolg?  “Ik snap het niet dus het is niet zo?…” Diezelfde wetenschap heeft ons ook heel veel, inmiddels wél door eenieder verifieerbare, nieuwe inzichten opgeleverd. Toen Joseph John Thomson in 1897 het elektron ontdekte was dat ook van een niveau dat slechts weinigen konden bevatten. Maar het resultaat is b.v. de simpele geluidsinstallatie in de kerk… je weet niet hoe ie precies werkt maar hij werkt wel!). Dat je niet alles begrijpt betekent niet dat het niet waar is. Het is slechts de bevestiging van eigen geestelijk onvermogen. De wetenschap toont zaken aan die andere (ook andersdenkende) wetenschappers kunnen controleren (dat laatste is zelfs een voorwaarde)! Dat niet iedereen dat kan begrijpen is normaal. Lang niet iedereen begrijpt de relativiteit van Einstein, maar zonder dat inzicht zou er bv. al geen nauwkeurig GPS-systeem bestaan. 

Dat is toch niet anders dan geloven in de dingen die de pastoor of de dominee zegt en die je ook niet kunt controleren.

******Nu zeg je dus eigenlijk dat je die pastoor of dominee (van die platte aarde, en de vermoorde wetenschappers of ontkenning van evolutie) wel zou moeten geloven omdat die uitlatingen net zo oncontroleerbaar zijn als de per definitie wél controleerbare uitlatingen van de wetenschap? Je weet blijkbaar niet wat wetenschap is en, jawel, dat is dus wel degelijk iets heel anders. 

Deze redenering toont ook aan dat veel mensen helemaal niet minder naïef zijn als vroeger.

******Deze redenering toont slechts aan dat de schrijver van dit stuk geen idee heeft waarover ie schrijft en sowieso geen enkele rationele onderbouwing duldt zodra die afwijkt van zijn eigen ideeën. Ook elk inzicht in ‘causale verbanden’ ontbreekt volledig. 

Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat veel wetenschappen in de laatste eeuw geworden zijn tot een nieuwe religie, met de wetenschappers als nieuwe priesters. En als je hen niet gelooft word je (net als vroeger) bijna voor gek verklaard.

******Ik ben er niet voor om mensen te kwetsen, maar dit is van een ongekende gecensureerde niet-logica! De schrijver is niet bezig met het zoeken naar waarheid of aannemelijkheid, maar met het zaaien van argwaan waar dat niet past. Een beperkte geest kun je niet kwalijk nemen dat ie iets niet begrijpt (wij zijn natuurlijk allemaal beperkte geesten). Je kunt ‘m echter wel kwalijk nemen dat ie om die reden de slimmere diskwalificeert, terwijl nieuwsgierige verwondering in dat geval meer gepast zou zijn. Ontkennen maar intussen wel profiteren van de inzichten (resultaten van de wetenschap) en producten  gebruiken wanneer het zo uitkomt? Dit raakt kant nog wal… Trouwens, Wetenschap als nieuwe religie aanduiden is wel heel erg krom. Basis van wetenschap is nieuwsgierigheid en de inzichten veranderen bijna continue door nader onderzoek. Soms wijzigen ze daardoor zelfs ook radicaal… Hoe kun je dan een vergelijk maken met dogmatiek en religie? Ik stop met verder lezen van deze onzin want het is zonde van mijn (en uw?) tijd!

Misschien moeten deze mensen, naast de bijbel, ook eens een abonnement op b.v. “Wetenschap in Beeld” overwegen? Dat blad is bedoeld om wetenschappelijke  ontwikkelingen op een simpele manier toe te lichten. Dan heb je in ieder geval je best gedaan om te weten waarover je preekt…

Jeroen Teelen
25 maart 2022

040522 / 186

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Connect with Facebook

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.