75 Triggers voor striktere handhaving scheiding Kerk en Staat?

Aanleiding: Ik zie steeds meer filmpjes voorbij komen waarin ‘extremistische evangelisten’ beweren de waarheid te kennen. Met geschriften in de hand nemen ze andersdenkenden de maat. Deze ‘religieuze Jomanda’s’ hebben ook social media ontdekt en bespelen dus niet meer alleen hun éigen directe omgeving maar ons hele taalgebied. Daarnaast begint de Islam (momenteel 5% van […]