34 Nashville? Je kunt nooit genoeg ageren tegen religie in de politiek!

11 januari 2019

Tennessee is een conservatief bolwerk van oudsher. De wet van Tennessee verbood b.v. ‘elke theorie die niet overeenkwam met het verhaal van de goddelijke schepping van de mens zoals de bijbel dat onderwijst’ (Apenproces, verbod op het onderwijzen van de evolutietheorie Butler Act in 1925). Tennessee was ook de bakermat (1866 in Pulaski) van de Ku Klux Klan. Al meer dan honderd jaar (en nog steeds!) een zeer extremistische gemeenschap dus, waar wetenschap en waarheid ondergeschikt zijn aan religie en predikant. Moet daar nu onze ‘wijsheid’ vandaan komen? Ik vind het persoonlijk de Christelijke variant op de IS-formule… een bedreiging dus voor de maatschappij. Dit laatste meen ik zeer serieus! Ook zij hebben de wens hun dogma’s over de wereld te verspreiden en hun normen tot wet te verheffen, ongeacht de inbreng van andersdenkenden.

“Homoseksualiteit is nog steeds een zonde waar je door bekering vanaf kunt komen… of… het is een ziekte die genezen kan worden… (van der Staaij spreekt dat laatste nu tegen, maar het was tien jaren geleden nog de SGP-waarheid). Nee hoor, er is geen probleem, we wijzen homoseksualiteit alleen af. Je moet ook homo’s liefhebben natuurlijk, maar ze mogen alleen geen seks hebben… Homo-gevoelens zijn een ‘gebrokenheid na de schepping’ en meer ‘zonde’ moet voorkomen worden door geen seks te hebben… God heeft het huwelijk bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw.” 

Dit soort stellingnamen past niet bij onze samenleving, ze is niet van deze tijd, kent geen rationele kaders anders dan religieuze en daarmee regeert religie blijkbaar zonder schroom toch over andersdenkenden (welk bewijs is er trouwens dat er een God bestaat?)

Op kritiek reageert v.d. Staaij: “Mogen wij ook nog Christenen zijn?” Daarmee doet ie voorkomen dat hij namens alle Christenen spreekt, hetgeen zeker niet aan de orde is, maar kruipt hij tevens in de slachtofferrol, een politicus onwaardig.

Een simpele vraag zou kunnen luiden: Als je niet onomstotelijk (=wetenschappelijk) kunt aantonen dat er een God bestaat en je dit dus slechts gelooft, waar haal je dan het recht vandaan om daar voor anderen publieke consequenties aan te koppelen? De Christenunie wil namelijk wel ook het Scheppingsverhaal in het Openbaar onderwijs maar naast het Scheppingsverhaal geen evolutietheorie in het Chr. Onderwijs! Waarom accepteren we dat een politicus zo’n fundamentalistische verklaring ondertekent. Wat hij er mee bereiken wil is duidelijk, namelijk dat zijn denkbeelden manifest worden in onze samenleving en dat vind ik zeer gevaarlijk.

Publieke organisaties zouden ‘Geloof’  helemaal geen podium moeten bieden!
(de v.d. Staaij’s horen niet in de politiek…)

Politieke prioriteit: Scheid Kerk en Staat en maak daar haast mee!

In blog 31 heb ik z’n naam niet genoemd maar v.d. Staaij was inderdaad de politicus die op de quizvraag “Evolutie of Schepping?” zonder blikken of blozen “Schepping” antwoordde. Ik heb toen gemeld dat dit indruist tegen elke wetenschappelijke overtuiging maar ook tegen de wetenschappelijke conclusie dat Schepping een genetische onmogelijkheid zou inhouden… “De aarde is plat en staat in het centrum van ons heelal.” Wetenschappers kwamen op de brandstapel als ze anders beweerden… Kortom, dergelijke doctrines zijn halsstarrig. Deze mensen staan niet open voor welke relativering van ankerpunten dan ook, zelfs niet voor wetenschappelijke conclusies wanneer die indruisen tegen hun geloofsovertuiging. Kortom, een gesprek en zelfs een wetenschappelijk bewijs zijn op voorhand zinloos.

Op dit soort ‘marionetten van de religie’ zonder rationele betrouwbaarheid zitten we in de politiek toch niet te wachten? Opvallend om te horen bij Jinek dat Van der Staaij aangeeft open te staan voor het gesprek… het tegendeel is namelijk waar! Hij staat alleen open om in een nieuw gesprek anderen alsnog van zijn gelijk te overtuigen. Dus, zeker niet om een nuance in zijn eigen denken te tolereren want dat zou indruisen tegen de dogmatische waarheden waar hij voor staat! Nuance is bij deze mensen een fundamentele onmogelijkheid.

Extremisme, of het nu Wim Eijk is of Kees van der Staaij of Rini van Reenen (als representant van de categorie orthodoxe predikanten), het getuigt allemaal van een zeer beperkt wereldbeeld en heel weinig eigen denkkracht en/of ruggengraat want ze worden volledig gedirigeerd door de bijbel en/of hun sociale context (biblebelt). Je doet het goed als je nog extremer bent dan je buurman…

Zelf vinden deze mensen dat ze de wereld juist redden en normen en waarden verdedigen waar iedereen achter zou moeten staan… Dit alleen maar omdat het hun interpretatie is van de teksten in de bijbel? De Katholieken hebben dat honderden jaren geleden ook uitvoerig gedaan (Inquisitie) en nu moeten we dat allemaal nog eens beleven vanuit andere richtingen? Een dergelijke rechtvaardiging komt ook van de Islamiet die vrouwen beperkt, de Burka voorschrijft of (in onze ogen) andere misdrijven pleegt of rechtvaardigt in naam van ‘God’. De streng religieuzen zijn het op grond van eenzelfde afweging onderling dus ook nog eens oneens en dat zou toch te denken moeten geven. Accepteren we dit in ons landelijk bestuur? Het lijkt niet zo kwalijk omdat ze slechts een kleine groep fundamentalisten vertegenwoordigen, maar als ze de kans schoon zien… Waarom zouden we dat risico willen nemen?

Volgens mij zijn we inmiddels dringend toe aan een strikte scheiding van Kerk en Staat, misschien naar Frans voorbeeld, want anders wordt het probleem alleen maar verder gevoed (denk ook aan andere geloofsrichtingen die ons land binnenkomen of reeds bevolken). Dit is volgens mij dé onmisbare stap om hier, ook op termijn, goede sturing aan te kunnen geven. Ban religieuze uitingen uit publieke functies en liefst ook geen bijzonder onderwijs.

GEEN politieke geloof- of religie-gedreven partijen en liefst ook geen bijzonder onderwijs.

Kinderen leren, zelfs bij ons, op sommige scholen nu slechts hetgeen vanuit hun religie nodig wordt geacht (b.v. geen evolutietheorie e.d.) terwijl ze een evenwichtige voorbereiding op onze maatschappij verdienen teneinde zélf hun éigen keuzes te kunnen maken. Dergelijke keuzes mogen niet door politiek of een onderwijsorganisatie vooraf worden opgelegd. Het is een politieke verantwoordelijkheid hierop toe te zien. De politiek meldt dat dit toezicht er ook is maar scholen die weigeren of nalaten, worden er niet op afgerekend! Doctrines verdienen zeker geen podium in publieke organisaties en dat krijgen ze nu wel getuige deze discussie. Eigenlijk wil den Haag deze scheiding zelf ook al vele jaren want ze zijn intelligent genoeg maar het ontbreekt blijkbaar aan ruggengraat om dat ook werkelijk door te voeren. Daar plukken we nu de ‘vruchten’ van. Als je er echt evenwichtig in staat, moet je toegeven dat de Islamitische gemeenschap in z’n fundament evenveel recht heeft op islamitische scholen, politieke invloed, moskeeën die oproepen tot gebed, et cetera. Veeg niet alles onder het vloerkleed van vrijheid van meningsuiting maar DOE er wat aan en bescherm onze samenleving tegen dit enge en eenzijdige gedachtegoed nu het nog kan!

Jeroen Teelen 2019

040521 / 1463

040522 / 1611

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.