60 Uit de kast in Oldebroek? Is de dominee de schuldige?

, ,
Van Uit de kast in Oldebroek? Tolerantie zwaar onder druk…
‘Ik weet dat ik in elkaar geslagen word, alleen nog niet wanneer’

Een paginagroot artikel op 12 maart 2022 in de Stentor… Ik heb het met afschuw gelezen. Dorpsgenoten die bang zijn in elkaar geslagen te worden, willen in deze gemeente zeker geen gezin stichten of denken er zelfs over om een einde aan hun leven te maken en dat alles omdat ze niet de gewenste hetro-geaardheid hebben? Je kunt er de schouders over ophalen met de gedachte dat de aarde in Oldebroek altijd wel plat zal blijven, maar je kunt ook de gedachte hebben dat die misdadige houding van volwassenen (uitsluiting) en  jeugd (molest) ergens vandaan komt en dat je de verantwoordelijken er op z’n minst op moet aanspreken, maar het liefst ook vervolgen!

In iedere gemeenschap zijn er smaakmakers en meelopers. Smaakmakers die, in dit geval met de bijbel in de hand, het leven van mensen die niet achter hun bijbel-interpretatie aanlopen of zoals hier omschreven niet in het ‘hetro-vakje’ passen, in een afgrond storten (sociaal isolement of erger) omdat… Ja, waarom eigenlijk? 

In naam van de bijbel en in naam van God zijn al heel wat mensenrechten geschonden, maar de ‘leiders’ vinden zelf altijd dat de schuld zeker niet bij hen ligt maar juist bij die ander want… en dan komen er argumenten die niets meer zijn dan hun eigen mening, gebaseerd op eigen (bijbel)interpretaties.  Zij zijn dus degenen die geheel persoonlijk deze ‘smaak maken’ en lokaal de touwtjes in handen hebben… Het is die dominee die, al of niet opzettelijk, deze haatzaadjes plant bij een gemeenschap en het is de burgemeester die dat niet aan banden kan of durft te leggen. De gewone burger in zo’n kleine gemeenschap is meestal bang om aangekeken te worden op een afwijkende mening of afwijkend gedrag en houdt dus z’n mond en loopt het liefst keurig in de pas. Maar hier worden rechten van mensen met voeten getreden en ook zij laten het gewoon gebeuren of doen er zelfs nog aan mee om maar niet uit de toon te vallen. Dit filmpje zegt genoeg denk ik.. het is maar een voorbeeldje… En ouderen, geef niet primair de jeugd de schuld want zij zijn toch het product dat je zelf als gemeenschap achterlaat? Ik kan niet anders dan concluderen dat die dominee niet een wijze leider is, maar een gevaarlijk element in een gesloten gemeenschap en (mede)hoofdschuldige aan hetgeen in het krantenartikel is beschreven.

Voor die dominee: Mensenrecht is meer dan een opsomming van wettelijk overeengekomen ankerpunten. Het is vooral een levenshouding… Vanuit wijsheid dingen zo doen dat je de anderen niet op hun fundament afschiet of zelfs maar beperkt omdat ze niet achter jouw denkbeelden aanlopen is toch normaal? Bij een goede leider hoort enige wijsheid en die ontstaat niet door het bijeen harken van argumenten die slechts jouw standpunten onderbouwen, maar vooral door de waarde te zien van argumenten die jouw standpunt zouden kunnen nuanceren…  Schep daarom ruimte in je doelen en laat andersdenkende mensen in hun waarde en bescherm ze zelfs tegen de uitwassen van je eigen gedachtegoed als ze dat nodig mochten hebben. Jij bent, als leider binnen jouw groep, het voorbeeld en daarmee dus ook medeverantwoordelijk voor het denken en doen van jouw volgelingen. Ik ben geen jurist, maar mijn gevoel zegt: “Jullie (dominees) zijn hoofdverantwoordelijk voor het gedrag van jullie ‘volgelingen’ zo lang je niet publiekelijk dit soort misstanden veroordeelt en het voor de betreffende personen opneemt. Kom uit je tent en wees die held!

Voor de burgers: Argumenten die vanuit je eigen (lokale) cultuur worden aangedragen, zijn niet meer dan sociale druk, vermeend recht en vooral ontdaan van alle ratio. Besef hierbij dat rigide religie altijd heeft geleid tot het ontkennen van nuance en het vermoorden van vooruitgang hetgeen (soms veel) later alsnog weer moest worden verontschuldigd en genuanceerd. Laat je niet misbruiken door stemmingmakerij binnen de eigen omgeving maar denk zelf na, mede in het belang van je eigen kinderen. Maak van je kinderen geen marionetten die naar de pijpen dansen van dergelijke  ‘smaakmakers’ maar geef ze ruggengraat om zelf later hun eigen keuzes te kunnen verdedigen, welke dat ook mogen zijn. 

Ruimdenkendheid: Als bijvoorbeeld Kees van der Staaij, Rinie van Reenen of Wim Eijk meldt dat hij open staat voor een gesprek met andersdenkenden dan bedoelen ze slechts dat ze bereid zijn om hun eigen mening nogmaals toe te lichten c.q. te verdedigen maar niet dat er bereidheid  is om te luisteren en het eigen standpunt eventueel te nuanceren! Dan zouden ze namelijk strijdigheid toestaan in hun (persoonlijke) religieuze fundament/overtuiging en dat is bij deze mensen niet haalbaar. Zij hebben op voorhand altijd gelijk, want dat is hun uitgangspunt. Er is bij deze mensen geen ruimte voor nuance, verandering (of nieuw) inzicht en juist dát staat wijsheid in de weg… het is dus ‘ruimdenkendheid in het eigen potje…’ 

De eventuele tegenwerping dat wijsheid hier niet regeert, maar het geloof, deel ik (ook als niet gelovige)  natuurlijk volledig. Maar, de bijbel draagt naastenliefde en normen aan… Het is toch niet aan jou om hierin ook de rechter te spelen? Het is ronduit arrogant om vanuit een geloof te menen dat je andersdenkenden de maat mag nemen. Om in jullie eigen termen te spreken: Blijf op je eigen stoel zitten van medemenselijkheid en menslievendheid en ga niet op de stoel van een God zitten om (vanuit jullie oneindige wijsheid?) de oordelen te vellen! Waren het niet diezelfde schriftgeleerden die dit in de bijbel ook uitgebreid van Jezus zelf voor de kiezen kregen?

Ook het lokale volk is in zo’n gemeenschap niet de hoofdschuldige voor de misstanden. Nee, maar zij laten het helaas wel gewoon gebeuren. Ze voelen zich blijkbaar niet sterk genoeg om tegen de lokale leiders en hun meelopers binnen de gemeenschap in te gaan… Nee, de hoofdschuldigen zijn het lokale bestuur (verwijtbaar niet ingrijpen en wegkijken) en de kerkleiding (rigide dictatuur). Die kerkleiders zijn in mijn ogen gevaarlijke mensen die zichzelf zeer overschatten en het leven van vele, onschuldige maar andersdenkende, burgers beschadigen en in gevaar brengen.

In de hoop dat het mensen aan het denken zet en dat het wellicht ooit ergens ten goede aan bijdraagt.

Jeroen Teelen
13 maart 2022

040522 / 201

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.