61 Oldebroek 2 ?… Evolutie én Schepping in het onderwijs?

, ,

edereen is vrij om te geloven wat ie wil en dat lijkt me een redelijk fundamenteel recht. Daarnaast hebben kinderen recht op ‘goed onderwijs’, want dat is de sleutel voor een evenwichtige voorbereiding op hun rol in de maatschappij. De overheid meent te weten hoe dat ‘goed onderwijs’ er uit moet zien en heeft daar kwalificaties voor opgesteld waaronder de plicht om ook de evolutietheorie te onderwijzen. Dit geschiedt echter niet op altijd op een evenwichtige wijze. In het bijzonder onderwijs wordt ze soms in de schaduw van het scheppingsverhaal meegenomen en gekwalificeerd als een niet serieus te nemen tweederangs theorie van de ongelovigen.

Dr. Taede A. Smedes, godsdienstfilosoof en theoloog denkt echter dat uiteindelijk ook de evolutie algemeen geaccepteerd zal raken onder gelovigen. De wetenschap zelf is van mening dat de theorie inmiddels al geruime tijd geleden bewezen is. Onze kinderen wordt op sommige scholen dus toch nog steeds slechts datgene verteld dat past bij het dogma van de lokale religieuze gemeenschap cq orthodoxe predikant, namelijk: Schepping is waarheid, Evolutie is onzin. Is dat niet aanleiding om als voorganger even in de spiegel te kijken of je niet een veel te grote broek aan hebt?

Het gaat er niet om wie er gelijk heeft of dat er misschien zelfs nog perspectieven zijn die we nog niet kennen. Ze mogen elkaar niet uitsluiten in het onderwijs zolang ergens een breed maatschappelijk draagvlak voor is! Het rationele draagvlak (wetenschap) is niet zo maar een mening die je naast je neer mag leggen! Je creëert dan een eigen lokale ‘waarheid’ door informatie achter te houden en de mensen te misleiden. Dit soort ‘vrijheden’ planten ook de zaadjes voor een halsstarrige toekomst.

Een link naar de actualiteit:
De onbemiddelde Russen wordt door Poetin verteld dat de Nazi’s uit het westen de bedreiging zijn en het Russische leger de vrede probeert te brengen in Oekraïne. Het overgrote deel van de wereld denkt daar heel anders over. Slimme Russen vermoeden dat Poetin niet alleen bepaalt wat de waarheid is. Zij vinden dat ze recht hebben op het hele verhaal en het bredere kader. Kritische media zijn echter uitgeschakeld en kritische Russen worden opgepakt. Lijkt dat niet erg veel op wat er op voornoemde scholen gebeurt in gesloten gemeenschappen? De dictator (dominee) bepaalt wat de waarheid is? De opmerking dat niet de dominee maar de Bijbel bepaalt wat de waarheid is, is trouwens even discutabel. Je mag voor jezelf bepalen wat je wel of niet wilt geloven, maar het onderwijs aan onze kinderen dient wel het complete plaatje te dienen. Dus ook kinderen van ongelovigen moeten leren dat er religies bestaan en welk gedachtegoed daar bij hoort. Evenzo andersom! Wederzijds respect wordt hiermee gediend en dat is de basis onder elke ontwikkelde samenleving.

Ik heb verklaringen gezien en gelezen van Philip Spoelstra (voorganger) die er zijn missie van maakt om de onzin van evolutie aan te tonen voor de (gelovige) jonge mensen die daar toch voor open staan. Zijn redeneringen zijn van het niveau van Poetins logica aangevuld met feitelijke onwaarheden. Hij zoekt slechts bevestiging van zijn eigen standpunten (bijbel-interpretaties). Inzichten van anderen (zelfs als aangetoond via onderzoek) brengen geen nuance in zijn denken en leiden zelfs niet tot vragen of terughoudendheid in conclusies. Zij worden slechts ontkend of doodgezwegen. Het zijn volgens hem slechts theorieën die nooit zijn aangetoond, waarbij hij vergeet dat dit bij uitstek geldt voor zijn eigen verhaal… Deze voorganger is dus in ieder geval geen wetenschapper maar hij presenteert zijn inzichten wel als wetenschappelijk onderbouwd. Spoelstra doet zich voorkomen als iemand die er verstand van heeft en hij meent zelfs meer te weten dan de overgrote (wereldwijde) meerderheid van specialisten (waartoe hij dus zelf echt niet behoort).

Het fundament van het probleem is zijn overtuiging dat wetenschap niet meer is dan ook een ‘geloof’ of ‘religie’. Die insteek maakt namelijk, in één klap,  alle discussies volledig gelijkwaardig. Dat zou op zich een zeer legitieme insteek kunnen zijn op terreinen waar de wetenschap zich niét kan laten gelden zoals, zingeving, ethiek, spiritualiteit, kunst en dergelijke. Op natuurwetenschappelijk gebied echter, heeft de wetenschap toch echt wel bewezen dat de religieuze standpunten, van oudsher, onderuit worden geschoffeld door rationeel verifieerbare inzichten. Die zijn er niet vanuit religieus standpunt!

Mag zo iemand meebeslissen (zie de ‘smaakmakers’ uit blog nr.60) over wat kinderen wel/niet mogen/moeten weten? Misschien moet hij zijn stelling eerst eens voorleggen aan een representant team wetenschappers uit het vakgebied voor dat hij een nietsvermoedende meute probeert te strikken voor zijn eigen ‘waarheid’. 

Het kwalijke vind ik dat hier ratio wordt misbruikt om een eigen ‘waarheid’ te legitimeren, terwijl diezelfde waarheid niet rationeel verdedigbaar is. Niemand kent de waarheid, ook de wetenschap niet, maar de wettenschap levert wel de meest rationele verklaring voor denkrichtingen en we gebruiken haar resultaten dagelijks.

In je eigen belang: Vertel kinderen binnen het onderwijs het hele verhaal, want als Dr. Taede A. Smedes (en al die anderen), achteraf wel gelijk blijken te krijgen voelen jouw kinderen zich later terecht tekort gedaan en voorgelogen door hun eigen gemeenschap. Het volledige verhaal geeft kinderen het vertrouwen dat zij, op basis van jullie opvoeding, zelf goede keuzes zullen kunnen maken. Ze hebben niets aan de vermeende bescherming tegen een boze buitenwereld. Ze moeten er juist mee leren omgaan. Maak ze weerbaar en houd ze niet onwetend en beschouw wetenschappers niet als hersenloze betweters. Mobiliseer desnoods een groep slimme en mondige mensen om op basis van gelijkwaardigheid hierover de publieke discussie aan te gaan met de dominee.
De dominee bepaalt niet wat er wel en wat er niet moet/mag worden onderwezen en het is een grondrecht om ook de Bijbel, Koran of andere heilige boeken, te ontkennen!

De wijsheid die nodig is om de grote broek van jouw ‘gelijk’ aan te trekken is ongefundeerd. Wees eerlijk in je eigen afweging en bedenk dat in al die eeuwen dat de kerk de wetenschap heeft ontkend, de kerk achteraf niet één keer in haar gelijk is gesteld omdat de wetenschap zich had vergist. Keer op keer moet de kerk haar standpunten nuanceren omdat de wetenschap haar ongelijk aantoont. Leren we dan niet van het verleden en laten we elke fout zo weer opnieuw gebeuren? Word wakker en doe er in ieder geval, in het belang van je eigen kinderen, niet aan mee.

In het Kerkrecht staat zelfs letterlijk:
“Des te belangrijker is het dat in de kerkorde de dominee zijn of haar plaats gewezen wordt. Die plaats is niet zo hoog als het gedrag van veel predikanten doet vermoeden. Het feit dat aan geen andere figuur in de kerk zoveel kerkorde-artikelen worden gewijd wijst er op dat men het vanaf de Reformatie nodig heeft gevonden de predikant een gareel aan te leggen. Het is voor de predikant nodig dat hij weet wat zijn bevoegdheden, rechten en plichten zijn. Om te voorkomen dat hij zijn boekje te buiten gaat en in gemeente en kerk gaat heersen in plaats van dienen.”

Einde citaat…

Ik zou zeggen: “Nog een weg te gaan dus…!”

Jeroen Teelen
21 maart 2022

040522 / 147

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.