61 Oldebroek 2 ?… Evolutie én Schepping in het onderwijs?

, ,

Iedereen is vrij om te geloven wat ie wil en dat lijkt me een redelijk fundamenteel recht. Daarnaast hebben kinderen recht op goed onderwijs, want dat is de sleutel voor een evenwichtige voorbereiding op hun rol in de maatschappij. De overheid meent te weten hoe dat er uit moet zien en heeft daar kwalificaties voor opgesteld. Dr. Taede A. Smedes, godsdienstfilosoof en theoloog denkt dat uiteindelijk ook de evolutie algemeen geaccepteerd zal raken onder gelovigen, maar nog steeds wordt onze kinderen op sommige scholen slechts datgene verteld dat past bij het dogma van de lokale religieuze gemeenschap cq orthodoxe predikant, namelijk: Schepping is waarheid, Evolutie is onzin. Is dat niet aanleiding om als voorganger even in de spiegel te kijken of je niet een veel te grote broek aan hebt?

Het gaat er niet om wie er gelijk heeft (of dat het misschien zelfs een combinatie is van werelden), maar ze mogen elkaar niet uitsluiten in het onderwijs zolang ergens een breed maatschappelijk draagvlak voor is! Dit soort ‘vrijheden’ planten namelijk ook de zaadjes voor een halsstarrige toekomst.

Een link naar de actualiteit:
De arme Russen wordt door Poetin verteld dat de Nazi’s uit het westen de bedreiging zijn en het Russische leger de vrede probeert te brengen in Oekraïne. Het overgrote deel van de wereld denkt daar heel anders over. Slimme Russen vermoeden dat Poetin niet alleen bepaalt wat de waarheid is. Zij vinden dat ze recht hebben op het hele verhaal en het bredere kader. Kritische media zijn echter uitgeschakeld en kritische Russen worden opgepakt. Lijkt dat niet erg veel op wat er op voornoemde scholen gebeurt in gesloten gemeenschappen? De dictator (dominee) bepaalt wat de waarheid is? De opmerking dat niet de dominee maar de Bijbel bepaalt wat de waarheid is, is even discutabel. Je mag voor jezelf bepalen wat je wel of niet wilt geloven, maar het onderwijs aan onze kinderen dient wel het complete plaatje te dienen. Dus ook kinderen van ongelovigen moeten leren dat er religies bestaan en welk gedachtengoed daar bij hoort. Evenzo andersom, wederzijds respect wordt hiermee gediend en dat is de basis onder elke ontwikkelde samenleving.

Ik heb verklaringen gezien en gelezen van Philip Spoelstra (voorganger) die er zijn missie van maakt om de onzin van evolutie aan te tonen voor de (gelovige)mensen die daar toch voor open staan. Hij vertelt het op een manier alsof ie weet waarover hij spreekt, maar heeft in werkelijkheid geen enkel idee. Zijn redeneringen zijn van het niveau van Poetin’s logica aangevuld met feitelijke onwaarheden (zoals b.v. stervorming is nooit waargenomen om er maar gewoon één te noemen, want ik kan een lange lijst maken…). Hij zoekt slechts bevestiging van zijn eigen standpunten (bijbel-interpretaties). Inzichten van anderen (zelfs als aangetoond via onderzoek) brengen geen nuance in zijn denken en leiden zelfs niet tot vragen of terughoudendheid in conclusies. Zij worden slechts ontkend of doodgezwegen. Het zijn volgens hem slechts theorieën die nooit zijn aangetoond, waarbij hij vergeet dat dit zeker geldt voor zijn eigen verhaal… Deze voorganger is dus in ieder geval geen wetenschapper maar hij presenteert zijn inzichten wel als wetenschappelijk onderbouwd. Hij doet zich voorkomen als iemand die er verstand van heeft en Philip meent zelfs meer te weten dan de overgrote (wereldwijde) meerderheid van specialisten (waartoe hij dus zelf echt niet behoort). Zijn verhaal is rationeel zo lek als een mandje…maar oordeel zelf… Mag zo iemand meebeslissen (zie de ‘smaakmakers’ uit blog nr.60) over wat kinderen wel/niet mogen/moeten weten? Misschien moet hij zijn stelling eerst eens voorleggen aan mensen uit het vakgebied voor dat hij een nietsvermoedende meute pure onzin gaat staan vertellen…

In je eigen belang: Vertel kinderen binnen het onderwijs het hele verhaal, want als Dr. Taede A. Smedes (en al die anderen), achteraf wel gelijk blijken te krijgen voelen jouw kinderen zich later terecht tekort gedaan en voorgelogen door hun eigen gemeenschap. Het volledige verhaal geeft kinderen het vertrouwen dat zij, op basis van jullie opvoeding, zelf goede keuzes zullen kunnen maken. Ze hebben niets aan de vermeende bescherming tegen een boze buitenwereld, ze moeten er juist mee leren omgaan. Maak ze weerbaar en houd ze niet onwetend en beschouw wetenschappers niet als hersenloze betweters. Mobiliseer desnoods een groep slimme en mondige mensen om op basis van gelijkwaardigheid hierover de publieke discussie aan te gaan met de dominee. Er staat volgens mij namelijk nergens dat de dominee bepaalt wat er wel en wat er niet moet/mag worden onderwezen. Wees ook eerlijk in je eigen afweging en bedenk dat in al die eeuwen dat de kerk de wetenschap heeft ontkend, de kerk achteraf niet één keer in haar gelijk is gesteld omdat de wetenschap zich had vergist. Keer op keer moet de kerk haar standpunten nuanceren omdat de wetenschap haar ongelijk aantoont. Leren we dan niet van het verleden en laten we elke fout zo weer opnieuw gebeuren? Word wakker en doe er in ieder geval, in het belang van je eigen kinderen, niet aan mee.

In het Kerkrecht staat zelfs letterlijk:
“Des te belangrijker is het dat in de kerkorde de dominee zijn of haar plaats gewezen wordt. Die plaats is niet zo hoog als het gedrag van veel predikanten doet vermoeden. Het feit dat aan geen andere figuur in de kerk zoveel kerkorde-artikelen worden gewijd wijst er op dat men het vanaf de Reformatie nodig heeft gevonden de predikant een gareel aan te leggen. Het is voor de predikant nodig dat hij weet wat zijn bevoegdheden, rechten en plichten zijn. Om te voorkomen dat hij zijn boekje te buiten gaat en in gemeente en kerk gaat heersen in plaats van dienen.”

Ik zou zeggen: “Nog een weg te gaan…!”

Jeroen Teelen
21 maart 2022

040522 / 147

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.