80 De invloed van religie op de maatschappij (5/4) EPILOOG: Er moét iets veranderen…

, ,

(wordt nog aan gesleuteld!)

Deel 1: Bewustwording en Relativering
Deel 2: Religie, Ratio, Maatschappelijke Pijnpunten
Deel 3: Acceptatie en Discussie
Deel 4: Mijn persoonlijke Conclusies (voor wat ze waard zijn natuurlijk)
Deel 5: Epiloog: Hoe te veranderen?

Deze blog was niet gepland, en ik weet ook niet of ik ‘m eigenlijk wel moet publiceren of niet, maar ze ontstond gaandeweg en ik heb ChatGPT gevraagd waar we aan moeten denken als hervormingen ons doel zijn. Ik besef de potentieel naïeve uitstraling van de titel natuurlijk, maar áls ik een kleine aanzet zou kunnen geven tot een bredere oriëntatie voor gelovigen, dan heb ik daar veel voor over!

e)   Er moet iets veranderen, daar ben ik van overtuigd. Dat bereik je niet met rationele conclusies, minachting of met eenzijdige en soms scherpe rationele blogjes. Die waren voor mij slechts een verkenning op een onderwerp dat ik, gezien de grote maatschappelijke impact, belangrijk acht. Ik ben er niet gerust op dat dit vanzelf in de tijd gladgestreken wordt en daar hebben veel mensen onder te lijden. Die verkenning heeft voor mijzelf tot bepaalde inzichten en conclusies geleid maar ze zijn op zich natuurlijk geen maat voor anderen of route tot verandering. Ik denk dat we, om verandering teweeg te brengen, kleine stapjes moeten benoemen, gericht op proces en dit moeten laten coachen door een team van wijze mensen, elk vanuit een betrokken invalshoek. (b.v. Predikant, A-Theïst, Agnost, Historicus, Wetenschapper, Filosoof?) Enkele richtlijnen die ik hierbij in acht zou nemen:

  1. Opbouwen van vertrouwen: Het is essentieel om een ​​vertrouwensband op te bouwen met de leden. Probeer te luisteren naar hun perspectieven en zorgen, en toon respect voor hun overtuigingen, zelfs als ze verschillen van de jouwe.
  2. Creëer een veilige omgeving: Creëer een omgeving waarin mensen zich vrij voelen om hun gedachten en ideeën te uiten zonder angst voor veroordeling. Vertrouwen en openheid zijn essentieel om tot een nieuw inzicht te kunnen komen.
  3. Educatie en dialoog: Organiseer educatieve bijeenkomsten en discussies waarbij je verschillende perspectieven presenteert en seculiere ideeën introduceert. Dit kan onder meer gaan om het bespreken van wetenschappelijke ontdekkingen, ethische kwesties, sociale vraagstukken, filosofie en andere relevante onderwerpen. Belangrijk om vooraf wederzijdse ‘pijnpunten en hoe aan te pakken’ in kaart te brengen om de ander niet in verlegenheid te brengen. Het gaat niet om winst t.o.v. maar om de gelijkwaardige constatering achteraf.
  4. Kies doelen: Uit bijeenkomsten kunnen automatisch doelen voortvloeien maar er kunnen er ook a priori gesteld worden.
  5. Open communicatie: Creëer een omgeving waarin leden zich vrij voelen om vragen te stellen en hun zorgen te uiten. Stimuleer open communicatie en respecteer verschillende standpunten. Moedig dialoog aan: Organiseer bijeenkomsten waarin open en eerlijke discussies kunnen plaatsvinden over seculiere (en religieuze?) ideeën en inzichten. Nodig gerenommeerde sprekers uit die verschillende perspectieven vertegenwoordigen om de discussie te stimuleren.
  6. Geleidelijke verandering: Vermijd het afdwingen van veranderingen of plotselinge radicale verschuivingen. Introduceer nieuwe ideeën en benaderingen geleidelijk, zodat de leden de tijd hebben om eraan te wennen en te verwerken. Breng relevante informatie en bewijsmateriaal aan: Onderzoek en deel informatie die relevant is voor de standpunten waar je de geloofsgroep van wilt overtuigen. Presenteer feiten, statistieken en argumenten om een basis te creëren voor nieuw inzicht.
  7. Empathie en begrip tonen: Probeer de leden te begrijpen en empathie te tonen voor hun overtuigingen. Laat zien dat je niet probeert om hun geloof te ondermijnen, maar wilt helpen bij het verkennen van nieuwe perspectieven die hun geloof kunnen verrijken. Luister naar zorgen en beantwoord vragen: Luister actief naar de zorgen en vragen van de gemeenteleden. Neem de tijd om deze te begrijpen en ze serieus te nemen. Probeer vervolgens de zorgen aan te pakken en de vragen te beantwoorden met geduld en begrip.
  8. Ondersteunende externe bronnen: Moedig leden aan om informatie te raadplegen van betrouwbare externe bronnen, zoals boeken, artikelen, documentaires of lezingen, die seculiere inzichten presenteren. Hierdoor kunnen ze zichzelf verder informeren en hun perspectieven verbreden. Geleidelijke verandering: Streef naar geleidelijke verandering in plaats van drastische veranderingen. Dit kan helpen om weerstand te verminderen en mensen de tijd te geven om aan nieuwe ideeën te wennen.
  9. Respectvolle discussies faciliteren: Organiseer bijeenkomsten waar verschillende standpunten kunnen worden gedeeld en besproken op een respectvolle manier. Stimuleer het respecteren van elkaars mening en moedig mensen aan om kritisch na te denken over hun eigen overtuigingen. Ondersteuning en begeleiding bieden: Bied ondersteuning en begeleiding aan de gemeenteleden tijdens dit proces. Zorg ervoor dat er ruimte is voor persoonlijke gesprekken en dat er bronnen beschikbaar zijn voor verdere studie en reflectie.
  10. Geduld hebben: Veranderen van overtuigingen en inzichten kost tijd. Wees geduldig en erken dat niet iedereen hetzelfde tempo van verandering zal hebben. Respecteer het proces en geef mensen ruimte om hun eigen reis te maken Respecteer individuele keuzes: Begrijp dat niet iedereen tot hetzelfde inzicht zal komen of dezelfde verandering zal omarmen. Respecteer individuele keuzes en behoud een open dialoog waarin diverse ideeën worden gewaardeerd.

Misschien moeten wijze mensen hier toch eens aandacht aan schenken of is het echt onhaalbaar? Dat laatste geloof ik namelijk zelf niet. Mensen zijn toch het product van hun plaats en tijd van geboorte en levenservaring, dat alles gevangen in het lokale keurslijf. Die eerste twee moeten we mee dealen, de levenservaring kunnen we bijsturen evenals ons eigen voortschrijdend inzicht en voor dat laatste moet je in het beroerdste geval echt verhuizen. Wellicht is er toch enige hoop… Hetgeen niet wil zeggen: “Seculier=Goed” maar wel “Wetenschap naast Religie, elk op hun eigen fundament”. Wat er daarna nog in het verschiet ligt gaan we dan bezien, maar dan zij al vele angels uit de lucht.

 

Jeroen Teelen

31 december 2023

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.