68 Excuses aanbieden kost inderdaad veel geld(2)

Excuses aanbieden dure grap!

Excuses moet je maken als je fouten hebt gemaakt waar je spijt van hebt. Over fouten van anderen en zeker over fouten van anderen uit een ver verleden kun je slechts een oordeel uitspreken. (zie ook blogje 63) 
In het verlengde van het, in mijn ogen, “gevaarlijke excuus-virus” blijkt inmiddels inderdaad dat de portemonnaie wordt getrokken (fonds van maar liefst 200 miljoen) door onze ‘regering’. Dit is dus nog exclusief de inspanningen van het ambtelijk apparaat die natuurlijk conform de regels de uitvoering en controle moet doen. Deze, in mijn ogen dus, niet logische insteek van ons landelijke management, kost niet alleen onnodig veel geld, maar het haalt eveneens oude wonden open en laat mensen hun kostbare tijd verdoen aan onproductieve processen zoals het bewijzen dat ze afstammen van…, geleden hebben onder… Kortom, tezamen met alle fraudeurs filteren en dergelijke een giga aanslag op onze capaciteit. Nóg meer ambtenaren om alles ingoede banen te leiden en binnen wettelijke termijnen af te handelen? Ik dacht dat de geleerden het er over eens zijn dat we ons ambtenarenapparaat moeten inkrimpen i.p.v. uitbreiden, maar dat ter zijde. Doe van dit alles is ‘het vergroten van ons historisch bewustzijn’ volgens Het Parool (3 dec 2022). [...]  Verder lezen

66 Een ‘NEE’ Sticker naast de deur?

NEE Géén collectes, wij doneren op onze eigen wijze.
NEE Géén verkopers of geloofs-overtuigers.

Ik weet nog wel dat ik vroeger heb overwogen om zo’n ding naast de deur te plakken toen colporteurs om de haverklap iets kwamen verkopen of de Jehova’s steeds opnieuw ‘Jezus trachtten te brengen’. Zonde van je tijd en inmiddels zie je deze mensen gelukkig ook vrijwel niet meer langs de deuren leuren, want dat is door de wet aan banden gelegd. Rest ons nog wel die collectant die (in zijn vrije tijd overigens) geld ophaalt zodat anderen (dus niet die collectant zelf) er mee geholpen kunnen worden…
Ik begrijp de ergernis, het ongemak, de verstoring van de zeer belangrijke dingen die je op dat moment altijd aan het doen bent natuurlijk donders goed… Daar zit niemand (zelfs een gulle gever niet) écht op te wachten en dat beseft die collectant zelf ook heel goed! Tóch vindt ie dat ie een goed argument heeft om desalniettemin bij je aan te bellen. De ‘sticker-mensen’ menen daarnaast óók heel goede argumenten te hebben om een collectant juist niéts geven en zelfs niet eens de deur voor ze open te doen, meestal onderbouwd het een van de volgende argumenten:
1 ‘Uit principe’ (whatever that may be).
2 De overheid dient die zorg op zich te nemen, dáár ligt de verantwoordelijkheid.
3 Wij doen zelf al genoeg aan het vermeende onderwerp waarvoor gecollecteerd wordt.
4 Ik wil niet gestoord worden.
5 Ik geef niet want het helpt toch nergens bij.
6 Zakkenvullers met een grote strijkstok, die ga ik niet spekken. Heb je dat niet gelezen van die directeur?…
Kortom… “Bel niet bij me aan s.v.p.” en liefst met uitroeptekens!!! [...]  Verder lezen

65 Klant-communicatie via de website vaak ellende…😓!

Veel klant-communicatie gaat niet meer via medewerkers maar via websites en laat gestreste klanten achter. Dit is slecht voor organisaties. Je ontkomt er niet meer aan… Je moét tegenwoordig met een computer kunnen omgaan om zelfs de simpelste dingen voor elkaar te krijgen. Maar zelfs áls je dat kunt, loop je tegen onmogelijke websites aan. Hoe minder het commerciële belang, hoe slechter de website… Ik wil niet zeggen dat commercie altijd beter is, verre van dat, maar voor die partijen is een goede klant-communicatie een bestaansvoorwaarde. Ze hebben op dat gebied dus een voorsprong op partijen die de commerciële noodzaak niet kennen, zoals overheden en gelieerde partijen. Daar regeren voornamelijk dictatuur en verzuiling: “Daarvoor moet u bij ICT zijn, daar kan ik niets aan doen! Dít is het stramien dat we bieden”. Een grote bron van ergernis voor velen. Diezelfde organisaties zijn trouwens wel allemaal bezig met zogenaamd ‘kwaliteits-onderzoek’ en ‘klachten-inventarisaties’ (dus de achterkant van de problemen) maar niet met het fundament van de ellende namelijk een betere en overzichtelijke website om de ‘klant’ beter te bedienen (de voorkant van de problemen). Een extra blijk van onbegrip wordt vaak ook nog gegeven door zelfs een stramien aan te leggen voor eventuele kritiek waarbij de klant dus geen eigen opmerkingen kwijt kan. Dat is écht een brevet van onvermogen. [...]  Verder lezen

64 De koffers op Schiphol… Wint de bureaucratie het van het gezonde verstand?

Mismanagement van de bovenste plank op Schiphol en dan zo’n bericht in de krant?

Heel kort door de bocht geformuleerd: Een dame (Jasmijn) nam het initiatief om telefoonnummers die op de zoekgeraakte koffers op Schiphol staan een appje te sturen met de melding (en foto) waar de betreffende persoon zijn/haar koffer kon vinden. Eigenaars blij maar Schiphol not amused! [...]  Verder lezen

63 Excuses voor het slavernij-verleden????

Excuus voor slavernij-verleden?

Met verbazing lees ik steeds excuses van mensen of partijen over zaken waaraan ze part nog deel hebben gehad. Zo scheen de Nederlandse Bank nauw betrokken te zijn geweest bij de Nederlandse slavernij van 1814 tot 1863. Meer dan 150 jaren later biedt Klaas Knot hiervoor nu zijn excuus aan? [...]  Verder lezen

62 De Bijbel spreekt met autoriteit???? (holyhome.nl)

De Bijbel spreekt met autoriteit???? (holyhome.nl)
(voorlopig even de laatste over dit onderwerp)

Ik heb niets tegen religie, maar ik vind wel dat veel voorgangers (zeker in de orthodoxe Bijbel-dictatuur) een veel te grote broek aantrekken. Ze moeten worden aangepakt omdat ze mens en samenleving beschadigen inplaats van dienen. TV-Dominee David Maasbach: “Als ik zeg dat we moeten breken met hen die de wil van God niet doen, dan is dat niet David Maasbach die dat zegt, dan is dat de wil van God.” Of bisschop Wim Eijk die beweert de hoeder van de waarheid te zijn (wie kent de waarheid?) en daarmee dus altijd ‘het gelijk’ aan zijn kant te zien… Gevaarlijke ego’s die we als samenleving veel strakker in de gaten moeten gaan houden want zij stellen zichzelf boven alles en hoeven ook aan niemand verantwoording af te leggen over hun religieuze insteek of uitlatingen. Kortom, slachtoffers van hun eigen ego, maar wel met een zeer ingrijpende impact op hun omgeving en vooral dat laatste wil je eigenlijk zoveel mogelijk voorkomen lijkt me. Als ik zoiets lees of meemaak schrijf ik er (om mijn primaire reactie te nuanceren) een blogje over en hoop dat het vervolgens ook nog ergens bij helpt. Ik twijfel inmiddels wel of ratio een motivator is tot bezinning binnen dit soort groeperingen. Voor die leiders zelf geldt dat ze altijd gelijk zullen blijven hebben, zal (als metafoor) de aarde altijd plat blijven en zijn wij voor altijd de boze buitenwereld, maar ik hoop dat het sociaal gedwongen ‘volgelingen’ toch de moed geeft om zich los te maken uit dit dogmatische keurslijf! [...]  Verder lezen

61 Oldebroek 2 ?… Evolutie én Schepping in het onderwijs?

Iedereen is vrij om te geloven wat ie wil en dat lijkt me een redelijk fundamenteel recht. Daarnaast hebben kinderen recht op goed onderwijs, want dat is de sleutel voor een evenwichtige voorbereiding op hun rol in de maatschappij. De overheid meent te weten hoe dat er uit moet zien en heeft daar kwalificaties voor opgesteld. Dr. Taede A. Smedes, godsdienstfilosoof en theoloog denkt dat uiteindelijk ook de evolutie algemeen geaccepteerd zal raken onder gelovigen, maar nog steeds wordt onze kinderen op sommige scholen slechts datgene verteld dat past bij het dogma van de lokale religieuze gemeenschap cq orthodoxe predikant, namelijk: Schepping is waarheid, Evolutie is onzin. Is dat niet aanleiding om als voorganger even in de spiegel te kijken of je niet een veel te grote broek aan hebt? [...]  Verder lezen

60 Uit de kast in Oldebroek? Is de dominee de schuldige?

Van Uit de kast in Oldebroek? Tolerantie zwaar onder druk…
‘Ik weet dat ik in elkaar geslagen word, alleen nog niet wanneer’

Een paginagroot artikel op 12 maart 2022 in de Stentor… Ik heb het met afschuw gelezen. Dorpsgenoten die bang zijn in elkaar geslagen te worden, willen in deze gemeente zeker geen gezin stichten of denken er zelfs over om een einde aan hun leven te maken en dat alles omdat ze niet de gewenste hetro-geaardheid hebben? Je kunt er de schouders over ophalen met de gedachte dat de aarde in Oldebroek altijd wel plat zal blijven, maar je kunt ook de gedachte hebben dat die misdadige houding van volwassenen (uitsluiting) en  jeugd (molest) ergens vandaan komt en dat je de verantwoordelijken er op z’n minst op moet aanspreken, maar het liefst ook vervolgen! [...]  Verder lezen

59 Afval in het bos

Afval in het bos

We wonen prachtig… aan de rand van het bos met de school van de kleinkinderen aan het eind van de straat en een middelbare school (Zone College) schuin  tegenover ons. Al die kinderen zorgen voor wat leven in de senioren brouwerij dus we genieten er echt van. Natuurlijk leveren die jeugdigen wel wat voorspelbare zaken op… zoals af en toe een verloren mondkapje, een sigarettenpeuk of een plastic zakje, maar we ruimen dat netjes op want het gebeurt en we zijn allemaal jong geweest natuurlijk. Het bos echter, is een heel belangrijke attractie geworden want daar ontmoet men elkaar voor, tijdens en na schooltijd. [...]  Verder lezen

58 Inefficiënte verpakkingen van b.v. medicijnen?

Inefficiënte verpakkingen van b.v. medicijnen?
Ik ben echt geen milieuactivist (hoewel ik daar ook niets op tegen heb natuurlijk) maar ik heb een keer een medicijn geweigerd omdat het in onbenullig grote verpakkingen werd geleverd. De inhoud van een aspirinestripje in een halve schoenendoos met ook nog eens veel plastic en aluminiumfolie. Ik vond het zeer onhandig in het nachtkastje  maar onder het mom “Dat kun je het milieu niet meer aandoen” heb ik vervolgens brieven gestuurd naar de huisarts (schrijf iets anders voor), de verzekeraar (kies een ander voorkeursmedicijn), de apotheker (spreek de fabrikant er op aan) én de fabrikant zelf (doe iets aan die onzinnige milieubelasting). De enige die er uiteindelijk wat mee gedaan heeft was gelukkig de fabrikant (mijn medicijn zit nu inderdaad in zo’n aspirine-doosje). De anderen haalden allen hun schouders op en meldden helemaal niets of slechts dat zij er niets aan konden doen… Dát laatste (het slachtoffergedrag) vind ik triest want als een fabrikant érgens naar luistert dan is het naar haar afnemer (apotheek) en financier (verzekeraar) en die luisteren toch weer naar de arts?
Wijzen naar de ander betekent meestal: “Hier heb ik geen zin in”. Nou, zeg dat gewoon, dat is tenminste eerlijk en dan weten we waar we aan toe zijn… Kijk wel vervolgens even in de spiegel hoe geweldig je jezelf dan vindt… Dat stukje letterlijke reflectie is altijd goed natuurlijk… dus ook voor mijzelf als ik weer ergens over zit te zeuren  en er een pittig stukje over wil schrijven! Voor die fabrikant betekent de kleinere en milieuvriendelijkere verpakking zelfs een kostenverlaging dus iedereen is hier ‘winnaar’. [...]  Verder lezen