Berichten

74 DE WAARDE VAN WETENSCHAP? (Is wetenschap ‘ook maar een mening’?)

Te midden van onze zoektocht naar kennis en waarheid, rijst bij sommigen soms de vraag: Is wetenschap werkelijk zo cruciaal? Er zijn vele goede artikelen beschikbaar over wetenschap en haar waarde, dus ik heb getwijfeld of ik er überhaupt iets over moet willen melden, maar toen ik tijdens een verjaardagsdiscussie een opmerking maakte over kwakzalverij, […]

51 Slim of Dom? (voor tieners…)

26 april 2019 Slim of Dom? Daarmee is je leven niet bepaald…Natuurlijk is het fijn als je goed kunt onthouden… je haalt misschien een tien maar je kunt bijvoorbeeld nog geen problemen oplossen. Natuurlijk is het fijn als je goed problemen kunt oplossen… je haalt misschien een tien, maar je kunt daarmee nog geen groep […]

1 De rol van Religie in de Maatschappij

Inleiding: Natuurkunde verklaart veel ‘HOE’-vragen (b.v. ’HOE’ zit het universum in elkaar), maar er blijft een groot ‘kennis-gat’ bij de ‘WAAROM’-dimensie, de zingeving dus, (‘Waarom voldoet ons heelal zo precies aan de parameters die leven mogelijk maken? Maar ook: Waarom biedt de natuurkunde ons voorspellende mogelijkheden… Darwin bracht hier een geniale zienswijze die vanuit chaos de […]