Berichten

51 Slim of Dom? (voor tieners…)

26 april 2019

Slim of Dom? Daarmee is je leven niet bepaald…
Natuurlijk is het fijn als je goed kunt onthouden… je haalt misschien een tien maar je kunt bijvoorbeeld nog geen problemen oplossen. Natuurlijk is het fijn als je goed problemen kunt oplossen… je haalt misschien een tien, maar je kunt daarmee nog geen groep motiveren, een mooie tekening maken of een vriendschap onderhouden, etc. etc..  Ik ken niemand die op alle fronten even succesvol is maar veel kinderen lijden onder het gevoel dat ze niet zo goed meekomen in de klas… Ze schamen zich er soms voor en worden onzeker en dan moet ik een emotie onderdrukken want je gunt ze allemaal het allerbeste natuurlijk. Dat schaamtegevoel en die onzekerheid zijn echt niet nodig want het ís niet eens het allerbelangrijkst voor je ontwikkeling en je latere mogelijkheden of geluk. Laat je er niet door uit het veld slaan! Ik ken toppertjes die het op school niet zo goed deden en ik ken toppertjes (zelfs hoog begaafden) van toen in de lagere schoolklas die er later toch niets van terecht hebben gebracht… [...]  Verder lezen

1 De rol van Religie in de Maatschappij

Context:
Op mijn leeftijd kijk je wat evenwichtiger naar veel zaken in de samenleving. Je krijgt toch wat meer overzicht en verzuipt minder in details, tenminste, zo kijk ik er graag naar en zo ervaar ik dat zelf ook echt. Het fenomeen Kerk heeft bij mij door de muziek (als amateur organist, dirigent) een groot aandeel gehad. Ik was de ongelovige in zo’n gemeenschap en deed niet mee aan rituelen, maar had desondanks een redelijk belangrijke rol en zo lang de kerkleiders het mij niet moeilijk maakten en ik hen niet, konden we gezamenlijk een mooie rol vervullen voor de gemeenschap. Zij en ik hebben geen van beiden de wijsheid in pacht en dat vond ik een prima uitgangspunt. Ik ken derhalve de christelijke wereld ook behoorlijk van ‘binnenuit’ en dat maakt dat de actualiteit mij onlangs aanspoorde om hierover toch eens wat op papier te zetten…
Hieronder heb ik een poging gedaan, gelijk in een wat breder kader… Het is niet bedoeld om te kwetsen, maar om aan te zetten tot nadenken… Het is dus slechts mijn visie op het fenomeen Geloof binnen onze maatschappij. Als u na lezing meent dat het een onzinverhaal is, dan hebt u voor uzelf groot gelijk op voorhand!

1.a  Religie & Maatschappij, de zin en de onzin…
Als rationeel mens heb ik zelf grote moeite met geloof en religie maar vooral met de arrogantie van veel kerkelijk leiders. Voor mij is er geen God, hoewel ik dat net zo min kan aantonen als dat ik kan aantonen dat er wel een is. Ik ben dus ook geen Atheïst. Hun overtuiging dat zij menen niet te hoeven aantonen dat er geen God bestaat vind ik wel een erg gemakkelijke insteek (en ook niet een erg evenwichtige). De macht van de geïnstitutionaliseerde religieuze organisaties op onze maatschappij met daarnaast het fanatisme van de atheïsten die het geloof het liefst uitbannen raken de maatschappij op vele aspecten. Daarom wil ik vanaf de zijlijn een poging doen om wat verbreding te geven aan hen die dogmatisch met religie menen te moeten omgaan, zowel de streng religieuze als de overtuigd atheïst dus… (ik acht ze dus in die zin ook vergelijkbaar).
Geloof en Religie zijn/waren volgens mij, ook als ongelovige, maatschappelijk zeer waardevol. Ik kan me zo voorstellen dat de wereld er duizenden jaren geleden niet echt rooskleurig voorstond. Het recht van de sterkste zonder duidelijke moraal lijkt me niet de ideale insteek voor een samenleving. Ik zie de bijbel vooral als een geniale richtlijn voor een beter leefbare gemeenschap. Wat de werkelijke oorsprong is van alle verhalen die zijn opgetekend en in hoeverre ze de werkelijkheid beschrijven (de bijbel kent niet een onbesproken oorsprong en onderzoek duidt op veel strijdigheden) is voor mij eigenlijk oninteressant. De boeken hielden de mensheid bezig en gaven inhoudelijk richting en moraal. Mede omdat de mensen over het algemeen niet lezen konden werd het verspreiden van die boodschap geïnstitutionaliseerd (de kerken met hun organisatie). Het vooruitzicht van hel en verdoemenis als je deze richtlijnen niet naleeft is evenzo geniaal natuurlijk want het geeft een religie ook eens de benodigde “stok om mee te slaan”… Geloof heeft misschien dus juist wel een enorme maatschappelijke ontwikkeling mogelijk gemaakt door het menselijk gedrag in een ‘woeste’ samenleving rust en richting te geven en dit te onderhouden door regelmatige bijeenkomsten (vieringen) af te dwingen. Verder geldt volgens wetenschappelijk onderzoek (USA 2018) dat gelovige mensen significant (bijna 4 jr.) langer leven dan ongelovige mensen. Reden hierbij is natuurlijk dat het zich houden aan richtlijnen (geen drugs, matig of geen alcohol etc. etc.) meestal een gezondere mens oplevert dan bandeloos gedrag. Tenminste, dat lijkt me aannemelijk. Geloof had, maar heeft dus nog steeds, wel een functie en is in haar fundament dus niet onzinnig als je het maatschappelijk effect als doel neemt. Een religie die naar de samenleving eenzelfde rol wil blijven vervullen als de Bijbelverhalen destijds, is natuurlijk wel gedwongen deze richtlijnen permanent te spiegelen aan de situatie/behoeften en samenstelling van een samenleving op het moment. Zolang je dat doet is er, naar mijn bescheiden mening een zinvolle basis.

n.b.
Er is de wetenschappelijke overtuiging dat Jezus inderdaad heeft geleefd (het wordt in geschriften ook nergens tegengesproken maar juist vanuit zeer verschillende bronnen bevestigd), dus er is ook wel enig fundament voor het bewonderen van iemand die de wereld verder geholpen schijnt te hebben. Geloof en/of Bijbel bieden veel mensen houvast en/of troost geeft en wie ben ik om daaraan iets te willen veranderen?
Ethisch gezien vind ik het echter misdadig (in vele opzichten) als kerkelijk leiders Bijbelteksten tot in het extreme dogmatiseren omdat dit hun persoonlijke overtuiging of belang ondersteunt. Zij nemen het oorspronkelijke doel en het welzijn van de samenleving dan niet als uitgangspunt maar leggen vanuit hun persoonlijke afweging de samenleving beperkingen op in de ontwikkeling. Hun waarheid is ‘de waarheid’. Niet alleen erg arrogant maar ook fundamenteel verwerpelijk en schadelijk voor de gemeenschap. [...]  Verder lezen