Berichten

41 Tips voor (jonge) startende ondernemers in de zakelijke dienstverlening…(4)

22 februari 2019 16 Kengetallen van de brancheIn het prille begin zijn management-beslissingen vooral geënt op de situatie van het moment. Als je kantoor/bureau groeit wordt het echter steeds belangrijker om in de aansturing normen te hanteren die binnen je branche gangbaar zijn en op langere termijn houdbaar. Je wilt per slot van rekening met […]