Berichten

1 De rol van Religie in de Maatschappij

Inleiding: Natuurkunde verklaart veel ‘HOE’-vragen (b.v. ’HOE’ zit het universum in elkaar), maar er blijft een groot ‘kennis-gat’ bij de ‘WAAROM’-dimensie, de zingeving dus, (‘Waarom voldoet ons heelal zo precies aan de parameters die leven mogelijk maken? Maar ook: Waarom biedt de natuurkunde ons voorspellende mogelijkheden… Darwin bracht hier een geniale zienswijze die vanuit chaos de […]