Berichten

43 Tips (laatste voorlopig) voor (jonge) ondernemers in de zakelijke dienstverlening…(6)

REORGANISEREN!…? Ik had nooit gedacht dat ik het ooit leuk zou gaan vinden om te doen. Ik was toch een bouwer, geen sloper?
Hoe goed je je bedrijf ook opzet, de groei op verantwoorde wijze probeert bij te benen en de kosten altijd zo flexibel mogelijk probeert te houden… Er komt een moment dat je merkt dat die ene klus niet doorgaat… dat iemand z’n rekening niet kan betalen…, of….
Ik vond het vreselijk. In 1991 moest ik in m’n bedrijf toch reorganiseren. In m’n eentje op zolder gestart in 1985, zes jaren later met bijna veertig man en de trouwe eerste (en grootste) opdrachtgever is gedwongen om… Daar zaten we dan. meer dan 50% van de omzet viel ineens weg. Het zijn je vrienden die voor je werken. Ze hebben het goed naar de zin. We zijn een familie en als ik op vijf december de schimmel bestijg voelt Sint zich ook echt verantwoordelijk voor het geluk van de kindertjes in al die andere jonge gezinnetjes. Kun je dan ineens heel hard zijn en die mensen ontslaan? Nee toch?

Op zo’n moment zijn commissarissen, of tenminste één door de wol geverfde coach, voor je bedrijf van levensbelang. Ik had drie commissarissen, twee heel goede en een goede. Gelukkig zaten we zeer ruim in de financiële jas en konden we het best even uitzingen tot betere tijden maar mijn commissarissen hebben me uit die droom bevrijd en daar was ik achteraf heel blij mee. Deze kennis/ervaring wil ik graag delen met hen die er iets mee kunnen. De eerste stap is dat je beseft dat emotie hier geen enkele hulp biedt. Je kunt niet anders dan rationeel handelen dus… doe dat dan ook! [...]  Verder lezen

42 Tips voor (jonge) startende ondernemers in de zakelijke dienstverlening…(5)

21        Voorop lopen met ontwikkelingen?
Ik vond het altijd heel erg belangrijk om heel goed op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen. Dit werd deels veroorzaakt door mijn ‘computer-verleden’ waarin ik nieuwe mogelijkheden mocht toelichten bij Teleac en via voorlichtingscampagnes voor het bedrijfsleven vele avonden voor het ministerie van Economische Zaken uitleg mocht geven aan ondernemers over de mogelijkheden van computers binnen het bedrijfsleven door het gehele land. Men verwachtte dus ook dat we redelijk voorop liepen en konden vertellen ‘waar het naar toe zou gaan’… Terugkijkend kan ik met droge ogen beweren dat ik het weliswaar ontzettend leuk vond om steeds de nieuwste ontwikkelingen op te pikken maar dat het ook veel geld en energie kostte. Achteraf kun je best concluderen dat het zakelijk gezien zeker niet altijd verstandig is om altijd die ‘vooroploper’ te willen zijn. Alles lijkt interessant maar veel blijkt later niet zo interessant en intussen heb je er wel veel tijd en geld mee verloren. Gouden regel is voor mij inmiddels; Je bent echt niet te laat als een ander de eerste is. De meeste ‘eersten’ bestaan meestal namelijk niet zo heel lang. Kijk goed rond, leer van ze (zij hebben jouw leergeld betaald) en maak niet dezelfde fouten. Wees een goede tweede! [...]  Verder lezen

41 Tips voor (jonge) startende ondernemers in de zakelijke dienstverlening…(4)

16        Kengetallen van de branche
In het prille begin zijn beslissingen vooral geënt op de situatie van het moment. Als je kantoor/bureau groeit wordt het echter steeds belangrijker om in de aansturing normen te hanteren die binnen je branche gangbaar zijn. Je wilt per slot van rekening met je concurrenten kunnen blijven concurreren en dat kan eigenlijk alleen goed als je vergelijkbare kaders hanteert en op bepaalde terreinen ‘in de pas’ loopt. Wat ik er mee bedoel? Heel simpele zaken als  “De huisvestingslasten bedragen tussen de x% en Y% van de omzet, de loonsom bedraagt z% van de omzet” et cetera. Er is genoeg over te vinden en het voorkomt dat je ‘scheefgroeit’ en daar misschien te laat zelf achter komt. Doel van dit ‘in de pas lopen’ is niet dat je je niet mag onderscheiden natuurlijk. Het is vooral bedoeld om in slechte tijden te kunnen blijven concurreren en je tijdig bewust te maken dat je op bepaalde gebieden niet marktconform opereert. Als de gemiddelde reserves van een organisatie ‘p x jaaromzet‘ is en bij jou ‘ 1/3 p x jaaromzet‘ betekent dat domweg dat je bijvoorbeeld eerder moet afhaken in de concurrentiestrijd (dus je bedrijf moet stoppen) omdat je niet dezelfde financiële armslag hebt als collega’s. Ook op het personele vlak is het prettig om dergelijke cijfers te hebben. Branchenormen kunnen daarnaast richting geven aan gesprekken over functioneren en arbeidsvoorwaarden en je laat zien dat je weet hoe het gemiddeld bij ‘de anderen’ gaat. [...]  Verder lezen

38 Tips voor (jonge) startende ondernemers in de zakelijke dienstverlening…(3)

11        Maak een strategienota
Serieus betrokkenen (dat kunnen klanten zijn of sollicitanten, medewerkers maar ook b.v. de bank) willen graag weten hoe je jouw bedrijf in de toekomst ziet. Welke kant ga je op en waarom, wat zijn de stappen en in welk tempo wil je ze nemen? Zo’n toekomstvisie is dus belangrijk en die mag (moet) er elk jaar zelfs wat anders uit zien! Het is ook heel belangrijk om ‘m op ‘papier’ te zetten. Als je het opschrijft formuleer je zorgvuldiger, je denkt er net iets beter over na en behoudt wat meer overzicht dan wanneer je dat niet doet. Ondernemers die zeggen ”Dat heb ik in m’n hoofd” vertrouw ik er niet op. Dat zijn waarschijnlijk de ‘handige jongens’ die met de winden meewaaien en wel zien waar het schip strandt. Dat is niet de bedrijfstak waar ik wat mee heb. Zij vinden het moeilijk om hun visie op te schrijven en dat begrijp ik heel goed want meestal hebben ze er geen… Ik schreef ‘m vroeger elk jaar, puur voor mezelf, en later als resultaat van een strategie-discussie intern. Elk jaar? Nou in ieder geval het eerste jaar. De jaren er na was het meer ‘doorlezen en aanpassen’ en juist dát is zinvol. Je leest wat je vorig jaar nog als belangrijke punten zag en je past je visie elk jaar aan en verwoordt waarom je afwijkt van het eerder geschetste beeld. Op die manier heb je voor jezelf altijd duidelijk waar je ambities liggen en waarom. Je hebt er even goed over nagedacht. Dat is handig voor interne communicatie maar ook van belang bij presentaties over je vakgebied of je bedrijf bij potentiële klanten, commissarissen en nieuwe medewerkers. Het geeft de toehoorder het idee dat je goed weet waar je mee bezig bent en dat lijkt me zeer gewenst, dus DOEN!
N.B. ‘Trendbreuken’ zijn altijd kansrijke items in zo’n nota. Als die niet aan bod komen, is er iets mis lijkt me… [...]  Verder lezen

37 Tips voor (jonge) startende ondernemers in de zakelijke dienstverlening…(2)

De tweede uit de korte serie tips… Hopelijk helpen ze ergens bij! 

6            Uitbreiding van het personeelsbestand
Wanneer?  Als je iets te veel werk hebt, dan heb je, zeker als het financieel goed gaat, de neiging om te denken dat je moet uitbreiden. Dat is begrijpelijk, maar ook gevaarlijk want als het even tegen zit moet je wellicht ook weer afscheid nemen. Het hele wervingsproces kost veel tijd en aandacht en dat heb je dan voor niets gedaan, sterker nog, die tijd heb je niet aan een klant besteed dus kost ook nog eens omzet en die uitstekende medewerker die je met veel moeite had gevonden komt niet zo gauw bij je terug. Bij hem/haar heb je dan trouwens ook niet de allerbeste indruk achtergelaten. Kortom; niet te snel uitbreiden! Structureel (voor zover te voorzien natuurlijk) voor 1,5 mensen meer werk betekent ruimte voor een extra kracht. Voor de resterende 0,5 kun je beter even ‘nee’ verkopen of toch iets harder werken. Dus, neem niet te snel iemand aan.

Kwaliteit?
Ik heb voeger steeds het uitgangspunt gekoesterd dat ik medewerkers moest hebben die op hun werkterrein beter waren dan ik zelf, want dan hoefde ik ze niet te controleren. Niet de insteek dus, dat je mensen aanneemt die je aankunt of kunt verbeteren want daar blijf je druk mee, maar juist mensen waar je wat van kunt leren. Dat waren voor ons de ‘toppertjes’ waar we naar zochten, het maakt de verhoudingen ook veel leuker en evenwichtiger (medewerkers voelen zich gelijk serieus genomen, veel verantwoordelijker voor  hun eigen opereren en je bent er veel minder druk mee). En JA, het is af en toe ook op je tong bijten als je de les wordt gelezen, maar daar word je zelf ook weer beter van dus…! [...]  Verder lezen

36 Tips voor (jonge) startende ondernemers in de zakelijke dienstverlening…(1)


Ik heb de komende drie blogjes vanuit dit doel geschreven… maar het kunnen er ook best vier worden… Ze zijn iets langer dan gebruikelijk, maar dat lijkt me in dit geval geen probleem.

Je kunt de wereld aan maar hebt nog weinig ervaring en niemand excelleert op alle fronten dus je bent vast ook, op onderdelen, nog (on)bewust onbekwaam. Ik heb natuurlijk de wijsheid niet in pacht maar op dit vlak wel enige ervaring… Misschien mag ik je, in het besef dat ervaring per definitie niet actueel is, toch enkele ‘tips’ proberen te geven om er je voordeel mee te doen! Al zou er maar ééntje bij zijn die… [...]  Verder lezen