Curriculum Vitae april 2016

Naam J.J.M.F. (Jeroen) Teelen
Adres IJsbaanweg 10

7391 HH  Twello

Telefoon +31 (0)6 5332 6691
E-mailadres  Mail@JeroenTeelen.nl 
Geboortejaar 1954
Nationaliteit Nederlandse
Geslacht Mannelijk
Burgerlijke Staat Gehuwd

Opleiding

– HAVO B
– HTS (Electrotechniek) 1973-1976
– Applicatie Pedagogiek & Didactiek 1976-1977
– Universiteit Nijmegen, Wis./Nat. 1976
– Universiteit Twente, (Electrotechniek)  1980-1982

Zakelijke Ervaring

Veluwse Machine Industrie 1977-1980
– ontwerp en verkoop nieuwe, microprocessor-gestuurde modulaire middelen en methoden, interface-technieken, sensoren, actuatoren, et cetera ten behoeve van machine- en procesbesturing (industriële procesautomatisering) met Daytronic
Universiteit Twente 1980-1982
– voorbereiden van het op te richten Centrum voor Micro-Elektronica te Twente bij de vakgroep Meet- en Regeltechniek
– simuleren per computer van dynamische processen met TUTSIM
– schrijven van collegedictaten (over microprocessoren)
– verzorgen van gastcolleges aan diverse Nederlandse universiteiten over microprocessoren en –computers
– verzorgen van diverse cursussen waaronder personal computers, technische introductiecursus microprocessoren, management en industriële automatisering, pakkettrainingen en bijscholingscursussen
KRANTENKNIPSELS
Centrum voor Micro-Elektronica Twente 1982-1985
– opzetten van de afdeling ‘Opleiding en Training’ met als aandachtsgebieden cursusontwikkeling, mondelinge trainingen, courseware, interactieve video en maatwerktrainingen voor diverse doelgroepen
KRANTENKNIPSELS
Teelen Kennismanagement 1985-2006
– zelfstandig ondernemer met als specifieke aandachtsgebieden kennismanagement, computerondersteunde kennisoverdracht, infrastructuren voor gemedieerde kennisacquisitie en kennisoverdracht en mens-computer-dialogen

– als adviseur opereren in de brainstormfase binnen projecten op het kruisvlak van ICT en businesskansen bij grote dienstverleners )businesskansen bij trendbreuk)

– als adviseur meedenken over de gevolgen van ICT voor de business in diverse typen bedrijven

– wakker schudden van medewerkers en management inzake op handen zijnde ontwikkelingen en gevolgen voor beroep en bedrijf

Univ.Twente
Harry vd Kroonenberg
Ondernemersprijs 1991
KRANTENKNIPSELS  
Hogeschool IJselland 1999-2003
– lector kennismanagement (30% aanstelling)
KRANTENKNIPSELS
Deventer Radio&Televisie 2015-heden
– (tijdelijk meewerkend) bestuursvoorzitter

  • Reorganisatie, financieel gezond maken, coachen coördinator in 2015
  • Samenvoegen en professionaliseren omroepen uit de regio (2016)
KRANTENKNIPSELS

Publicaties 1985-2003

Belangrijkste publicaties:

– diverse artikelen over procesbesturing (diverse Kluwer tijdschriften)

– diverse artikelen over computerbouw (Nanton Press)
– diverse artikelen over randapparatuur (diverse Elsevier tijdschriften)
– diverse artikelen over programmatuur (maatwerk en confectie; diverse tijdschriften)
– artikel over computers en de arbeidsmarkt (Opzij)
– artikel over vrouw en computer (Ondernemende Vrouwen)
– artikel over De computer als hulpmiddel in het onderwijs  123
– artikel over management software ‘Spectramap’ (Chip Kluwer)
– diverse cursusboeken voor de Stichting Teleac
– handboek Industriële Automatisering (Kluwer)
– collegedictaten Computertechnologie (Universiteit Twente)
– voorlichtingsboekje over computergebruik voor het Ministerie van Economische Zaken
– voorlichtingsboekje over computergebruik voor de Bond van Nederlandse Architecten
– artikel ‘Kennis is beperkt houdbaar’ (Opleidingsmanagement 1995)
– artikel ‘Kennismanagement: sleutelen aan kennis, informatie en gegevens’ (Tinfon 1997)
– artikel ‘Kennismanagement, een alternatieve aanpak’ (1998)
– artikel ‘Kennismanagement’ (Tinfon 1998)
– artikel ‘Het reguliere onderwijs en de kenniseconomie’ (Tinfon 1999)
– boekenreeks(Bruna) over computergebruik voor senioren
– vele Columns over ICT in Plus
KRANTENKNIPSELS

Gastdocentschappen 1985-2003

Belangrijkste gastdocentschappen:

– bijscholing adviseurs Rijks-Nijverheidsdienst (RND)

– bijscholing HTO Docenten (PATO)

– presentatie van diverse cursussen op computergebied op radio en televisie voor de Stichting Teleac (1985 tot en met 1997) en nogmaals in 2011.
– Bibliotheek en Documentatie Academie Deventer
– Universiteit Utrecht, faculteit Chemie
– Universiteit Twente, faculteit Toegepaste Onderwijskunde

– Universiteit Twente, faculteit Bedrijfskunde 

– Universiteit Maastricht, faculteit Informatica

– Universiteit Eindhoven, faculteit Informatica

– Universiteit Leiden

– Universiteit Delft, faculteit Industriële Vormgeving
– Hogeschool IJsselland Deventer
– Hogeschool Enschede
– Hogeschool Arnhem
– Post-Academisch Technisch Onderwijs (PATO)
– Landelijke bijscholing HTO en universitaire docenten
– Accrediteringscommissie Masters-opleidingen (H.A.N.)
KRANTENKNIPSELS

Voordrachten (was m’n inkomen, dus ong. 3 p.wk.) 1984-2003

Belangrijkste voordrachten:

– computergebruik in het onderwijs (diverse onderwijsinstellingen)

– de mogelijkheden van standaard-software (PC-RAI)
– de mogelijkheden van standaard-hardware (PC-RAI)
– microprocessor besturingen en betrouwbaarheid (Gasinstituut)
– landelijk voorlichtingsproject van het Ministerie van Economische Zaken over ‘Ondernemen en Automatiseren’ (circa 60 lezingen voor ongeveer 16.000 ondernemers)
– automatisering en de arbeidsmarkt (Fair Job)
– problemen rond automatiseren (PC-RAI)
– geautomatiseerde systemen voor internationale arbeids-bemiddeling (EG-congressen te Lyon, San Remo, Brussel, Enschede en Neurenberg)
– serie radioprogramma’s over computers en muziek
– serie radioprogramma’s over automatisering en gevolgen voor organisaties en beroepen
– alle NIOC-congressen (Nationaal Informatica Onderwijs Congres; NGI)
– niche marketing (NIMA-congres)
– over ondernemen (Universiteit Twente, afdeling Bedrijfskunde)
– strategische onderwijsontwikkelingen (Universiteit Twente)
– Universiteit Eindhoven (Wiskunde)
– Universiteit Delft (Facilitaire Diensten)
– Universiteit Utrecht (Chemie)
– Universiteit Twente (Toegepaste Onderwijskunde)

– Universiteit Twente (Bedrijfskunde)

– Universiteit Nijenrode (Bedrijfskunde)

– Universiteit Wageningen

– Universiteit Maastricht (Informatica)

– Universiteit Leiden

– Hogeschool Enschede
– Hogeschool Amsterdam
– Hogeschool Arnhem
– Hogeschool IJsselland (Deventer)
– Provincie Overijssel
– VBUM ‘Het reguliere onderwijs en de kenniseconomie’
– vele tientallen andere presentaties als gastspreker/dagvoorzitter op congressen, seminars en bijeenkomsten voor organisaties, brancheverenigingen en onderwijsinstellingen
KRANTENKNIPSELS

Diversen .

– Commissaris Indes B.V. en Present Media B.V.
– Raad van Toezicht Student Union (Univ.Twente)
– Raad van Advies Saxion Hogescholen
– Raad van Advies AIESEC (Univ. Twente)
– Programmaraad Politie KennisNet
– Lid Rotary Club Enschede (voorzitter in 2006)

  Lid raad van Toezicht De Leeuwenkuil (culturele instelling) Deventer

  Voorzitter Bestuur Deventer Radio&Televisie (Drtv)

  Adviescommissie inzake examens Vaarbewijzen

  AccreditatieCommissie Masteropleidingen Hoger Onderwijs

Niet-zakelijke Ervaring(en)

– Speel piano, orgel en keyboards (bands/kerken als niet gelovige organist/dirigent etc.)

– Maken van korte films (opname en montage)

– Oprichter, dirigent/arrangeur diverse koren
  Voorzitter Vliegclub Teuge (ad interim in crisissituatie)

– Voorzitter Tennisveren. De Boerehofstee (in crisissituatie)

–  Voorzitter Deventer Radio & Televisie (ad interim in crisissituatie)

  Mede-oprichter en voorzitter Sportraad gem. Voorst (afdwingen goede sportnota gemeente Voorst)

– Cabaret duo Patty & Jeroen (eigen liedjes en teksten)
– Toneelvereniging Punt
– Spreekstalmeester bij evenementen
– Eindredactie watersportexamens (vaarbewijzen)
– Scubadive, parachutespringen, vliegen, tennis, zeilen, hardlopen

Sinds 2006

Voornamelijk actief in de populaire en klassieke muziek als toetsenist/organist en als dirigent/arrangeur. Verder uitsluitend onbezoldigde bestuursfuncties en toezichthouderschap, daar waar ik het gevoel heb te kunnen helpen…

Enkele persoonlijke kenmerken

Ik houd van ‘zaken van de grond krijgen’ (bouwer) en focus dus mijn aandacht. Als dit kan binnen een goed team is dat prachtig, maar als ik het alleen moet doen, gaat me dat tot nu toe ook altijd wel goed af (ik zie werk liggen). Voorwaarde is bij alles wat ik doe dat ik een intrinsieke motivatie kan ontwikkelen, anders stop ik er mee. 

Ik ben geen type ‘consolidator/manager’, maar wel een ideeën-generator en initiator (dus meer de creatieve en initiërende kant). Dat was ook in mijn zakelijke verleden m’n sterkste kant. Til de zaken graag van de grond en ben bereid de handen uit de mouwen te steken, ook operationeel. Kan mensen enthousiasmeren om boven hun eigen nivo uit te stijgen door zich volledig in te zetten. Ben zelf ook een harde werker en dus soms ongeduldig als dat in een team wordt geremd door mensen die er niet zo hard aan trekken. Ik zeg daar dan ook wat van en dat kan confronterend zijn (ben dan niet altijd even tactisch). Door de jaren heen heb ik wel geleerd om er goed mee om te gaan en er niet door in de stress te raken, maar ik ga nog steeds voor resultaat en verwacht dat iedereen zich maximaal inzet. Ben niet zo van pappen en nathouden maar meer van confronteren en besluiten, dus goed in crisis-situaties. Heb lak aan status maar veel respect voor kwaliteit en gun een ander succes.